Το βυθόμετρο στο σκάφος


Το βυθόμετρο είναι ένα από τα πλέον χρήσιμα όργανα στο σκάφος, αρκεί να ξέρουμε πώς λειτουργεί σωστότερα. Όταν παίρνουμε την ένδειξη του βάθους θα πρέπει να «βλέπει» όσο γίνεται πιο κάθετα για να αποφύγουμε μια λανθασμένη εκτίμηση. Βέβαια, σήμερα υπάρχουν και βυθόμετρα που «βλέπουν» μπροστά από την πλώρη, αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε πόσο πιο ψηλά είναι από την καρίνα ο «προβολέας» του. Η ένδειξη συνήθως δεν είναι από τη βάση της καρίνας, εκτός αν έχει συνυπολογιστεί στην αρχική ρύθμιση. Για ασφάλεια πολλές φορές αφαιρούμε το ολικό βύθισμα του σκάφους μας από την ένδειξη, έτσι ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες.