Τεκμήρια σκαφών 2010

Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο για τα τεκμήρια σκαφών τα οποία έχουν ως εξής:

Τεκμήρια σκαφών ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη

Μέχρι 5 μέτρα, αντικειμενική δαπάνη 3.000?
Πάνω από 5 μέτρα, αντικειμενική δαπάνη 4.000?

Τεκμήρια σκαφών με χώρους ενδιαίτησης

Έως 7 μέτρα αντικειμενική δαπάνη 8.000?
πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα, 2.000?/μέτρο
πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα, 5.000?/μέτρο
πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα, 10.000?/μέτρο
πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα, 15.000?/μέτρο
πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα, 20.000?/μέτρο
πάνω από 22 μέτρα 35.000?/μέτρο

Τα ποσά και των δύο παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους, κατά 10% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 20% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Τα ποσά της Β περίπτωσης (με χώρους ενδιαίτησης) μειώνονται κατά 50% για ιστιοφόρα και για πλοία που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο τύπων “τρεχαντήρι”,”βαρκαλάς”, “πέραμα”, “τσερνίκι” και “λίμπερτυ”.
Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Για σκάφος με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο- τεκμήρια σκαφών- φόρος πολυτελείας – ερωτήσεις…

Πρέπει να διευκρινισθούν ορισμένα βασικά σημεία του νομοσχεδίου όπως τι ορίζουμε ως χώρο ενδιαίτησης. Για παράδειγμα, είναι η τουαλέτα κάτω από την κονσόλα χώρος ενδιαίτησης; Οι καμπίνες που κοιμίζουν δύο άτομα σε ένα φουσκωτό η πολυεστερικό μέχρι 10 μέτρα είναι χώρος ενδιαίτησης;

Προσωπική μας άποψη είναι ότι ο χώρος ενδιαίτησης είναι ένας χώρος που μπορούν δύο άτομα να κοιμηθούν, να φάνε και να πλυθούν σε κλειστό ενιαίο χώρο.

Επίσης ο φόρος πολυτελείας υπολογίζεται επί της αξίας του σκάφους, επί της αξίας του σκάφους και των μηχανών, ή επί της αξίας του σκάφους, των μηχανών και του εξοπλισμού;

Σε γενικές γραμμές, τα τεκμήρια διαβίωσης είναι αποδεκτά, σε κάποια σημεία είναι και μικρά. Η αναμονή τους για πάνω από ενάμιση χρόνο όμως προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην αγορά του σκάφους.
Εν αναμονή…

Τεκμήρια σκαφών 2010

Την Τρίτη 13 Απριλίου, άρχισε στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου.
Παραθέτουμε τα ποσά που αναφέρονται για την αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) που θα υπολογίζεται, αν ψηφισθούν, με βάση σκάφος αναψυχής κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν.

Περίπτωση Α (ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη)

Μέχρι 5 μέτρα, αντικειμενική δαπάνη 3.000ευρώ
Πάνω από 5 μέτρα, αντικειμενική δαπάνη 4.000ευρώ

Περίπτωση Β (με χώρους ενδιαίτησης)

Έως 7 μέτρα αντικειμενική δαπάνη 8.000ευρώ
πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα, 2.000ευρώ/μέτρο
πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα, 5.000ευρώ/μέτρο
πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα, 10.000ευρώ/μέτρο
πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα, 15.000ευρώ/μέτρο
πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα, 20.000ευρώ/μέτρο
πάνω από 22 μέτρα 35.000ευρώ/μέτρο

Τα ποσά και των δύο παραπάνω περιπτώσεων μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους, κατά 10% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 20% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Τα ποσά της Β περίπτωσης (με χώρους ενδιαίτησης) μειώνονται κατά 50% για ιστιοφόρα και για πλοία που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο τύπων “τρεχαντήρι”,”βαρκαλάς”, “πέραμα”, “τσερνίκι” και “λίμπερτυ”.

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Για σκάφος με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.

Πηγή: ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ

Τεκμήρια σκαφών 2010

Αυστηρότερα θα είναι τα τεκμήρια για τα μεγάλα σκάφη αναψυχής. Ειδικότερα, για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 7 μέτρα, στο ποσό των 8.000 ευρώ (από 7.500).

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Για μεγαλύτερα σκάφη τα τεκμήρια προσδιορίζονται ως εξής:

8 μέτρα 10.000
9 μέτρα 12.000
10 μέτρα 14.000
11 μέτρα 19.000
12 μέτρα 24.000
13 μέτρα 34.000
14 μέτρα 44.000
15 μέτρα 54.000