GPS Plotter – Βυθόμετρα – Συγκριτική παρουσίαση.

GPS Plotter – Συσκευές πλοήγησης.

Όπως είναι γνωστό πλέον σε όποιον ασχολείται με τη θάλασσα και το σκάφος η ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 1535 Β΄/2008 «Συμπλήρωση – τροποποίηση των γενικών κανονισμών λιμένων αριθμός 20, 23 και 38 και άλλες διατάξεις») απαιτεί από 05/02/2009 την εγκατάσταση μονάδας GPS σε σχεδόν όλα τα σκάφη αναψυχής προκειμένου να εκδοθεί άδεια για «πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς».
Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής νομοθεσίας και ο εναρμονισμός της με αντίστοιχους νόμους άλλων κρατών της Ε.Ε κάνουν υποχρεωτικές πλέον τις συσκευές πλοήγησης που έτσι και αλλιώς η πλειοψηφία των ιδιοκτητών σκαφών χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια.

Εδώ βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ανεύθυνο, αν όχι επικίνδυνο, από την πλευρά ενός κυβερνήτη οποιουδήποτε σκάφους να ταξιδεύει χωρίς να είναι εφοδιασμένος με τον παραδοσιακό ναυτικό χάρτη της περιοχής που πλέει, χωρίς να έχει τις στοιχειώδης γνώσεις χάραξης πορείας με διπαράλληλο και κουμπάσο (διαβήτη), και εντοπισμού της θέση του με απλές διοπτεύσεις. Αυτές οι απλές γνώσεις μας επέτρεψαν να ταξιδεύουμε με ασφάλεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε τελική ανάλυση αποτελούν και ένδειξη ναυτοσύνης απαραίτητης για να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του κυβερνήτη (είτε μιλάμε για 4μετρη πολυεστερική βάρκα είτε για 15μετρο yacht).

Από εκεί και πέρα η αγορά σήμερα έχει κατακλυστεί από ηλεκτρονικές συσκευές που εκτός από τον εντοπισμό θέσης που είναι και η βασική λειτουργία όλων των συσκευών παρέχουν στο χρήστη ποικίλες διαφορετικές λειτουργίες.

GPS Plotter – Πως λειτουργεί.

Το Global Position System είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες δορυφόρους και ένα συγκεκριμένο αριθμό σταθμών εδάφους που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και την αξιοπιστία των δεδομένων του.
Η αρχή λειτουργίας είναι ο τριγωνισμός, δηλαδή η διαδικασία προσδιορισμού ενός σημείου μετρώντας τις γωνίες και τις αποστάσεις σε σχέση με γνωστά σημεία αναφοράς. Πιο απλά ο ελάχιστος αριθμός δορυφόρων που απαιτείται να προσδιοριστεί η θέση μας είναι τρεις, χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τέσσερις για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω.

Τρεις διαφορετικοί δορυφόροι υπολογίζουν ο καθένας ξεχωριστά την απόσταση του δέκτη από αυτόν. Άρα όσον αφορά το κάθε δορυφόρο το σήμα που επιστρέφει στο δέκτη είναι ουσιαστικά η πληροφορία ότι ο δέκτης βρίσκεται, σε σχέση με τον δορυφόρο, σε ένα σημείο στη επιφάνεια μίας σφαίρας όπου η ακτίνα της είναι η απόσταση του δέκτη από τον δορυφόρο. Επομένως ο δέκτης βρίσκεται σε ένα από τα δύο σημεία όπου οι τρεις νοητές σφαίρες τέμνονται. Το ένα από τα δύο συνήθως μπορεί να απορριφθεί άφοβα (βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από τη γη κάπου στο διάστημα) και έτσι ο δέκτης καθόρισε την θέση του και την ανάγει σε γεωγραφικές συντεταγμένες.

Όμως πέρα από την ακριβή γνώση του χρόνου που έκανε το σήμα να επιστρέψει (έτσι μετράται η απόσταση) από το δορυφόρο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το ρολόι του δέκτη είναι απόλυτα συγχρονισμένο με το πανάκριβο ατομικό ρολόι των δορυφόρων που ο συγχρονισμός του είναι απόλυτος. Αυτό, διότι ο τρόπος που επικοινωνεί ο δέκτης με το δορυφόρο για την μέτρηση της απόστασης είναι μετρώντας την καθυστέρηση που έχει στη λήψη ενός ψηφιακού σήματος υψηλής κωδικοποίησης. Η ώρα εκπομπής σύμφωνα με το ρολόι του δορυφόρου υπάρχει σαν πληροφορία μέσα στο ίδιο το σήμα και επομένως συγκρίνοντας την ώρα εκπομπής με την ακριβή στιγμή λήψης έχουμε τον χρόνο και επομένως την απόσταση γνωρίζοντας την ταχύτητα του σήματος.

Η κωδικοποίηση του ψηφιακού σήματος είναι πολύ υψηλή και ουσιαστικά μοιάζει με τυχαίο θόρυβο για αυτό το λόγο είναι γνωστό και σαν “Pseudo Random Code” . Αυτό το σήμα είναι που ελέγχει ο αμερικάνικος στρατός και μπορεί να παρέμβει στην κωδικοποίηση του οποιαδήποτε στιγμή καθιστώντας όλους τους δέκτες εκτός από τους δικούς του, με τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή, πρακτικά άχρηστους. Βέβαια η κωδικοποίηση και η συμπίεση του σήματος είναι απαραίτητη και για διάφορους πρακτικούς λόγους όπως η ενίσχυση του σήματος που επιτρέπει στους δέκτες να διαθέτουν μία πολύ μικρή σε μέγεθος κεραία και όχι ένα δορυφορικό πιάτο και η χρήση των ίδιων συχνοτήτων λειτουργίας από όλους τους δορυφόρους που ο καθένας εκπέμπει ξεχωριστό σήμα.

Πρακτικά όμως υπεισέρχονται διάφορα σφάλματα και παραμορφώσεις στο σήμα που λαμβάνουμε ( η υπόθεση για παράδειγμα ότι το σήμα ταξιδεύει με την ίδια ταχύτητα από το κενό μέχρι την επιφάνεια της γης διαμέσου των διαφόρων στρωμάτων της ατμόσφαιρας είναι λανθασμένη) και τα ρολόγια των επίγειων δεκτών δεν μπορούν να έχουν την ακρίβεια των ρολογιών των δορυφόρων. Έτσι πρακτικά για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα χρειαζόμαστε αναπόφευκτα και έναν τέταρτο δορυφόρο για να αποσβεστούν τα σφάλματα που υπεισέρχονται, για αυτό και οι δέκτες GPS του εμπορίου έχουν τουλάχιστον 4 κανάλια για να μπορούν να επικοινωνήσουν με 4 δορυφόρους ταυτόχρονα.

Όσον αφορά της εφαρμογές της τεχνολογίας GPS η λίστα είναι μεγάλη και χαρακτηριστικό είναι ότι σε ορισμένους κλάδους της επιστήμης η χρήση της έδωσε ώθηση για νέες ανακαλύψεις. Ακόμη και σε παραγωγικό επίπεδο η χρήση του σήμερα είναι απαραίτητη καθημερινά σε πολλά επαγγέλματα π.χ φανταστείτε το επάγγελμα του τοπογράφου πριν και μετά το GPS.

Και βέβαια αυτό που αφορά όσους έχουν σχέση με την θάλασσα αυτό που ήταν πάντα το ζητούμενο στη διάρκεια ενός ταξιδιού. Ο προσδιορισμός της θέσης σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων. Σήμερα βέβαια τα συστήματα πλοήγησης του εμπορίου κάνουν πολύ περισσότερα από αυτό, χωρίς βέβαια την απλή κεραία GPS που το κόστος της έχει πέσει πάρα πολύ πλέον, κανένα από τα εντυπωσιακά λογισμικά πακέτα πλοήγησης δεν θα ήταν τίποτα άλλο από ένα videogame.

Το μέλλον του GPS

Ήδη έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιούμε τον όρο GPS για όλα τα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσεως αλλά ουσιαστικά να εννοούμε το αμερικάνικο σύστημα που οι συσκευές που έχουμε στη διάθεση μας χρησιμοποιούν. Όμως υπάρχουν σε εξέλιξη και άλλες προσπάθειες για την δημιουργία αυτόνομων συστημάτων προσδιορισμού θέσης με δορυφόρους σε τροχιά.

Αυτά είναι:

Το Galileo είναι το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που αυτή την στιγμή βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Αναμένεται να είναι λειτουργικό το 2010.

Το GLONASS, ρωσικό σύστημα, σήμερα πλέον, που πρώτα χρησιμοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά πέρασε σε μια στάσιμη φάση και μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να εξελίσσεται και αναμένεται να προσφέρει παγκόσμια κάλυψη στο προσεχές μέλλον.

Το Compass είναι η προσπάθεια της Κίνας για να αποκτήσει δικό της σύστημα και ο πρώτος δορυφόρος από τους 35 συνολικά που έχουν προβλεφθεί μπήκε σε τροχιά τον Απρίλη του 2007.

Το Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) του οποίου η δημιουργία αποφασίστηκε το 2006 και ο πρώτος του δορυφόρος αναμένεται να εκτοξευθεί το 2010.

Το Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) είναι ένα τοπικό δορυφορικό σύστημα που θα αποτελείται από τρεις γεωστατικούς δορυφόρους που θα καλύπτουν τα νησιά της Ιαπωνίας και θα προσφέρουν ταυτόχρονα και τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες.

Επομένως στο μέλλον και εφόσον αυτά τα συστήματα δεν χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στρατιωτικούς λόγους και για παράλογα και δαπανηρά σενάρια διαστημικών πολέμων ίσως να φτάσουμε σε σημείο να επιλέγουμε πάροχο όσον αφορά την πληροφορία του στίγματος μας στον παγκόσμιο χάρτη.

GPS Plotter – Βυθόμετρα – Συγκριτική παρουσίαση.

Οι συσκευές πλοήγησης του εμπορίου πλέον διαθέτουν πολλές και διαφορετικές υποστηρικτικές λειτουργίες αφού ο απλός προσδιορισμός της θέσης είναι κάτι τετριμμένο τεχνολογικά. Οι πλέον σύγχρονες συσκευές προβάλουν για παράδειγμα μετεωρολογικά δεδομένα στο χάρτη πλοήγησης και ο κυβερνήτης ξέρει πλέον και τι καιρό θα αντιμετωπίσει στη πορεία του ενώ άλλες συνδέονται άμεσα με ηχοβολιστική συσκευή δίνοντας εικόνα και από τον πυθμένα της θάλασσας ή εντοπίζοντας τα μεγάλα κοπάδια ψάρια.

Κάθε εταιρεία κατασκευής gps/plotter αναπτύσσει δικές της συσκευές και πακέτα λογισμικού στοχεύοντας σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοραστικού κοινού. Σήμερα αυτές οι συσκευές υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη (φορητές ή μη) αλλά αυτό που μάλλον αφορά ένα σκάφος είναι ένα πολυόργανο με αντοχή και σχετικά μεγάλη οθόνη που πραγματικά διευκολύνει τον κυβερνήτη και το πλήρωμα του. Ουσιαστικά ένα μικρό υπολογιστή που διαθέτει inputs για διάφορα αισθητήρια και κεραίες και προβάλει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων σε γραφικό περιβάλλον για το χρήστη.

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μία σειρά συσκευών από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές με κοινό χαρακτηριστικό το παραπλήσιο μέγεθος οθόνης (7?-8?) που οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες τους καλύπτουν τις ανάγκες των περισσότερων που ταξιδεύουν στη θάλασσα.

Northstar Explorer 660

description

H πρόταση της Northstar στις 7? είναι το Northstar explorer 660, ένα πολυόργανο που θα ενθουσιάσει με τις άπειρες δυνατότητες, τη χρηστικότητα και την ευκολία χειρισμού. Το Northstar explorer 660 διαθέτει κάθετη οθόνη στις 7?, sunlight οθόνη που δεν θαμπώνει στον ήλιο, ισχυρότατο βυθόμετρο που απεικονίζει το βυθό ακόμα και στα 580 μέτρα βάθος, παίρνει χάρτες C-Map Max, έχει ελληνικό menu με δυνατότητα επιλογής μεγέθους γραμματοσειράς και κατασκευάζεται στη Νέα Ζηλανδία. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης καυσίμου (ανάλυση λίτρα/ μίλι, σύνολο κατανάλωσης καυσίμου σε ταξίδι, εναπομείναν διαθέσιμο καύσιμο στα τάνκια του σκάφους κτλ). Τέλος, αν συνδεθεί με το vhf northstar explorer 721, παρέχεται η δυνατότητα να truck your budy, δηλαδή, μπορείς να βλέπεις ποια είναι η τοποθεσία των φίλων σου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αιγαίον Ηλεκτρονική Α.Ε.
Ζωσιμάδων 4, 185 31 Πειραιάς
Τηλ: 210 4137269
www.aegean-electronics.gr

Humminbird 917c combo

description

Η εταιρεία Humminbird κυκλοφορεί ένα μοντέλο που οι λάτρεις του ψαρέματος θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Το 917c combo διαθέτει εκτός από τις λειτουργίες πλοήγησης ( 50κάναλη κεραία GPS και ηλεκτρονικό χάρτη Humminbird UniMap με δυνατότητα και για χάρτη Navionics Gold), αισθητήρα θερμοκρασίας και ηχοβολιστικό διπλής συχνότητας. Η μία narrow (200 kHz) και η άλλη wide beam (83 kHz) που καλύπτουν εκτός από τον πυθμένα και την στήλη νερού κάτω από το σκάφος. Έτσι ο κυβερνήτης μπορεί να εντοπίσει την ξέρα που κρύβει τα ψάρια αλλά και το κοπάδι που κινείται κάτω από το σκάφος. Το αποτέλεσμα οπτικοποιείται (είτε για κάθε δέσμη ξεχωριστά είτε σε joint view) και προβάλλεται μαζί και με δεδομένα θερμοκρασίας στην wide οθόνη (16:9) στο πιλοτήριο του σκάφους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Marcruising ΑΕ.
210 9854770
Αριστοτέλους 3, 174 55 Άλιμος
www.marcruising.com

ΜUST DIVE
210-5914304
Φιλιππουπόλεως 5, Αιγάλεω
www.must-dive.gr

Σακιώτης Α.Ε.
210 9645460
Λ. Βουλιαγμένης 47, 166 75 Γλυφάδα
www.sakiotis.gr

Garmin GPSMAP 4008

description

H Garmin κατασκευάζει το GPSMAP 4008 αδιάβροχο, με μεγάλη οθόνη 8,4? και ένα από τους καλύτερους ηλεκτρονικούς χάρτες της αγοράς αφού η ίδια η εταιρεία παράγει από τα πιο αναλυτικά θαλάσσια χαρτογραφικά προϊόντα. Σαν extra διατίθεται το πακέτο χαρτών g2 Vision που περιλαμβάνουν τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα και δυνατότητα αυτόματης χάραξης πορείας αποφεύγοντας νησιά και ξέρες καθώς και ηχοβολιστικό διπλής συχνότητας. Από τα πλεονεκτήματα της συσκευής είναι ότι δέχεται είσοδο από radar ή κάμερα πρύμης, χαρακτηριστικά χρήσιμα για μεγαλύτερα σκάφη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σκορδίλης ΑΕ
Λ.Ποσειδώνος 10
Άλιμος 174 55
210 9858241
www.skordilis.gr

Lowrance HDS 7

description

Ένας άλλος από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως η Lowrance διαθέτει στη σειρά HDS ένα μοντέλο με 7? οθόνη νέας τεχνολογίας SolarMAX που είναι ευδιάκριτη ακόμη και σε εξαιρετικά φωτεινές συνθήκες περιβάλλοντος. Σαν χάρτη ναυτιλίας χρησιμοποιεί το Navionics World Background και η συσκευή είναι συμβατή με όλα τα άλλα πακέτα χαρτών της Navionics. Για τους λάτρεις του ψαρέματος ενσωματωμένο ηχοβολιστικό διπλής συχνότητας για ευρυζωνική κάλυψη προς εντοπισμό θηραμάτων και έξοδο για σύνδεση με radar της Lowrance. Επιπλέον η Lowrance διαθέτει πολλές επιλογές όσον αφορά τους αισθητήρες του ηχοβολιστικού που καλύπτουν όλες τις διαφορετικές γάστρες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.
Λουδοβίκου 6, 18531 Πειραιάς
210 4113916
www.technava.gr

Standard Horizon Cp 300

description

Το Cp 300 από την Standard Horizon, επίσης από τις Η.Π.Α, με 7άρα οθόνη και ενσωματωμένο πολυεστιακό βυθόμετρο. Διατίθεται με το πακέτο χαρτών της C-Map που θεωρείται από τα καλύτερα και αναλυτικότερα της αγοράς (επιτρέπει και την επεξεργασία της πορείας σε οικιακό υπολογιστή και μετά μεταφορά των δεδομένων στη συσκευή). Ακόμη η συσκευή ειδοποιεί αυτόματα τον κυβερνήτη για τυχόν εμπόδια σε απόσταση ενός μιλίου από το σκάφος όταν αυτό κινείται σε προγραμματισμένη πορεία. Δέχεται επιπλέον σύνδεση με radar της Standard Horizon
και συσκευή εικόνας/ήχου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φιλιππάκης Α.Ε.
Α. Μουτσοπούλου 56, 185 36 Πειραιάς
210 4514631
www.filippakis.com

Ηλεκτρονική Marine
Πολυτεχνείου 59, Ν. Ηράκλειο
210 2831252

Lorenz Compact X7 Sun

description

Από την Lorenz Marine Electronics το Compact X7 Sun, και αυτό με 7άρα οθόνη, υψηλής ευκρίνειας ακόμη και σε έντονο φως και λογισμικό πλοήγησης που χρησιμοποιεί τους χάρτες C-Map Max. To βυθόμετρο δύο συχνοτήτων (50/200 kHz) είναι προαιρετικό όπως και το σύστημα μετρολογικής πρόβλεψης μέσω GSM modem. Αυτό που θα ενδιαφέρει τους ιστιοπλόους ειδικότερα ότι δέχεται αισθητήριο ανεμόμετρο που μεταφέρει ενδείξεις της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φιλιππάκης Α.Ε.
Α. Μουτσοπούλου 56, 185 36 Πειραιάς
210 4514631
www.filippakis.com

Geonav 7 Wide Net

description

Η Geonav παράγει το Geonav 7 Wide Net με οθόνη πλοήγησης 7? και χάρτες πλοήγησης Navionics Gold και Platinum. To βυθόμετρο ανίχνευσης ψαριών είναι προαιρετικό (Geonav Fishfinder Black Box F170) αλλά αυτό που είναι standard είναι το ενσωματωμένο βαρόμετρο που οπτικοποιεί στην οθόνη τις τοπικές μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης το τελευταίο 48ωρο. Επίσης χρησιμοποιεί εξωτερική κάρτα μνήμης και μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα (στίγματα, πορείες κτλ) χωρίς περιορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σακιώτης Α.Ε.
210 9645460
Λ. Βουλιαγμένης 47, 166 75 Γλυφάδα
www.sakiotis.gr

VDO 7 WI PLUS

description

Η πρόταση της VDO στις 7 ίντσες είναι το WI Plus, ένα χρηστικό με gps με ανάλυση 16:9. Η ευκρίνεια του είναι εξαιρετική, ακόμα και με τον ήλιο να πέφτει κάθετα επάνω στην οθόνη. Επιπλέον, ένας νέος επεξεργαστής, μας βεβαιώνει ότι η πλοήγηση θα είναι πολύ γρήγορη. Το βυθόμετρο είναι extra. Διαθέτει Ελληνικό menu.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Leadmar Ltd
Σταύρος Σκαφιδάς
Αγ, Δημητρίου 275,

Άγ. Δημήτριος 17342
210 9700200
www.leadmar.gr

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε κάποια στοιχειώδη τεχνικά μεγέθη που σίγουρα βοηθάνε την διαδικασία επιλογής της κατάλληλης συσκευής σύμφωνα με της ανάγκες του καθενός: