Χειρισμοί από τη νεκρή ζώνη – Ξέρετε να «παρκάρετε» θαλασσινά;

Ξέρετε να «παρκάρετε» θαλασσινά;

Του Μάκη Ματιάτου

Το ιστιοφόρο σκάφος στη μανούβρα θυμίζει πολύ το παρκάρισμα του αυτοκινήτου. Αν είστε καλός στο δεύτερο, τότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα στη μανούβρα της θάλασσας.

Σχεδόν όλοι μας έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να μας κορνάρουν άλλα
αυτοκίνητα, αν έτυχε να μας σβήσει η μηχανή του αυτοκινήτου μας σε κάποιο φανάρι. Ακριβώς το ίδιο συναίσθημα νιώθουμε και στη θάλασσα, αν βρεθούμε στη νεκρή ζώνη του αέρα και τα πανιά μας δεν γεμίζουν. Αυτό μπορεί να μας συμβεί βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, από τις οποίες η συνηθέστερη είναι, κατά τη διάρκεια του τακ, να τριμάρουμε την τζένοα, πριν η πλώρη μας ξεπεράσει τη νεκρή ζώνη, οπότε το πανί αντινεμώνει, μας κόβει την ταχύτητα και μας γυρίζει το σκάφος στο ίδιο μπράτσο. Επίσης, το ίδιο μπορεί να συμβεί αν, επιχειρήσουμε να φύγουμε από κάποιο ρεμέτζο, όπου η πλώρη μας είναι στραμμένη στη νεκρή ζώνη. Ας δούμε τις δύο αυτές πιο κλασσικές περιπτώσεις.

Στο σχήμα Α είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του τακ. Στη θέση 1, γυρίζουμε το τιμόνι για να αρχίσουμε την αναστροφή και η πλώρη στρέφεται προς τον καιρό. Στη θέση 2, τα πανιά παίζουν γιατί ήδη βρισκόμαστε στη νεκρή ζώνη. Στη θέση 3, γυρίζουμε όλο το τιμόνι. Στη θέση 4 (λάθος), έχουμε τριμάρει το φλόκο πριν περάσει η πλώρη μας από τη νεκρή ζώνη. Το πανί αντινεμώνει και η πλώρη ξεπέφτει στο παλιό μπράτσο. Στη θέση 5, η πλώρη έχει ξεπεράσει τον καιρό και ο φλόκος έχει τριμαριστεί σωστά.

Στο σχήμα Β και στη θέση 1, η πλώρη μας βρίσκεται πάνω στον καιρό. Στις
θέσεις 2 και 3, αν γυρίσουμε στην μπάντα το τιμόνι, η πλώρη μας γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς ο αέρας σπρώχνει το σκάφος, περιμένουμε να γυρίσουμε στις 45 μοίρες περίπου και τριμάρουμε το πλωριό πανί πρώτα, φέρνοντας ίσια το τιμόνι, όπως φαίνεται στις αντίστοιχες θέσεις 4 και 5. Αφού αποκτήσουμε λίγη ταχύτητα, τριμάρουμε και τη μαΐστρα (θέση 6).
Ο χειρισμός εδώ, καθώς το σκάφος κινείται προς τα πίσω, δεν διαφέρει καθόλου από το παρκάρισμα του αυτοκινήτου. Αν, δηλαδή, γυρίσουμε το τιμόνι δεξιά, το αυτοκίνητο κινείται προς τα αριστερά.