Πως λειτουργεί η ρεβέρσα

Τα σκάφη δεν σταματούν με φρένο, όπως το αυτοκίνητο. Για την ανάποδη κίνηση έχουν τη ρεβέρσα, που είναι και πολύ πιο απλή, μια και διαθέτει μόνο μια ταχύτητα. Στο σχήμα 1 βλέπουμε τη λειτουργία μιας μηχανικής ρεβέρσας στο πρόσω. Δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύστημα με γρανάζια, που μεταφέρουν την κίνηση από τη μηχανή στην προπέλα. Στο σχήμα 2, ενώ η φορά του στροφαλοφόρου άξονα είναι δεξιόστροφη, ο συμπλέκτης θέτει σε λειτουργία ένα άλλο σύστημα γραναζιών, που αντιστρέφουν τη φορά στο στροφαλοφόρο άξονα. Όταν λέμε σχέση μετάδοσης 2:1 για παράδειγμα, σημαίνει ότι ο μειωτήρας, στο πίσω μέρος της ρεβέρσας μειώνει τις στροφές της μηχανής, δηλαδή δύο στροφές στη μηχανή αντιστοιχούν σε μια στροφή στην προπέλα. Ο λόγος είναι ότι οι μηχανές λειτουργούν καλύτερα στις υψηλές στροφές από ότι οι προπέλες, γιΆ αυτό είναι αναγκαίος και ο μειωτήρας στη ρεβέρσα.