Υπερθέρμανση της Diesel – έλεγχος και προσδιορισμός της αιτίας

Ο έλεγχος και προσδιορισμός της αιτίας

Του Μάκη Ματιάτου

Οι ναυτικές μηχανές Diesel θεωρούνται, και πραγματικά είναι, πολύ απλές στη χρήση και τη συντήρησή τους. Ένα από τα προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθεί είναι η υπερθέρμανση.

Οι αιτίες της υπερθέρμανσης της μηχανής είναι λίγες και εύκολα μπορούν να προσδιοριστούν, ακόμα και από έναν άπειρο. Το πρώτο πράγμα, που κάνουμε μόλις δούμε το δείκτη της θερμοκρασίας να έχει ανέβει, είναι να ελέγξουμε τη ροή της κυκλοφορίας του νερού από την εξαγωγή. Τρεις είναι οι πιθανές εκδοχές που μπορούν να προκαλέσουν την υπερθέρμανση:

Περίπτωση 1. Δεν υπάρχει ροή.
Περίπτωση 2. Υπάρχει περιορισμένη ροή.
Περίπτωση 3. Υπάρχει κανονική ροή.

Οι επόμενες ενέργειές μας είναι οι εξής:

Περίπτωση 1. Ελέγχουμε αν είναι ανοιχτή η βάνα της εισαγωγής της θάλασσας, καθώς και το λουρί της αντλίας του νερού. Αν η βάνα είναι κλειστή, απλά την ανοίγουμε. Αν ο ιμάντας είναι κομμένος, απλά, τον αλλάζουμε. Αν δεν είναι κομμένος, πιάνουμε με το χέρι την αντλία νερού. Αν είναι κρύα, την ανοίγουμε και ελέγχουμε τη φτερωτή. Αν είναι ζεστή, ελέγχουμε το φίλτρο του νερού εισαγωγής της θάλασσας, καθώς και τη σήτα της εισαγωγής.

Περίπτωση 2. Ελέγχουμε αν πατινάρει ο ιμάντας της αντλίας της θάλασσας. Τσεκάρουμε μήπως έχει μισομπλοκάρει το φίλτρο της θάλασσας και η σήτα. Ελέγχουμε τα τούμπα του ψυγείου του γλυκού νερού ή το μπλοκ της μηχανής, αν η ψύξη γίνεται απευθείας με θάλασσα.

Περίπτωση 3. Ελέγχουμε τη στάθμη του γλυκού νερού στο ρεζερβουάρ του ψυγείου της μηχανής, προσέχοντας να μην ανοίξουμε την τάπα, εφόσον είναι ακόμα ζεστή. Τσεκάρουμε μήπως είναι κολλημένος ο θερμοστάτης. Ελέγχουμε αν λειτουργεί σωστά η αντλία της κυκλοφορία του γλυκού νερού της ψύξης.