Προσοχή στην άπαρση

Το μηχανοκίνητο σκάφος είναι πολύ εύκολο στη μανούβρα του, με την προϋπόθεση ότι, ο κυβερνήτης ή ο τιμονιέρης ξέρει καλά τη δουλειά του και είναι προσεκτικός.

Πολλοί γνωρίζουμε πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον αέρα ή το ρεύμα στη μανούβρα, χρησιμοποιώντας το μπεντένι. Για τους νεοφερμένους στο σκάφος αναψυχής θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι, μπεντένι λέμε τον κάβο ή το σκοινί, που περνάμε γύρω από κάποια δέστρα, χωρίς να κάνουμε κόμπο και κρατάμε τις δύο άκρες του εμείς. Αφήνοντας τη μια του άκρη, μπορούμε να λύσουμε εύκολα το σκάφος, χωρίς βοήθεια από τη στεριά, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.Τις άκρες μπορούμε να τις κρατάμε στα χέρια, εφόσον δεν υπάρχει φορτίο. Στην περίπτωση, που θέλουμε να κάνουμε κάποια κίνηση με τη μηχανή, τότε επιβάλλεται να δέσουμε τη μια άκρη του σκοινιού σε ένα κοτσανέλο και την άλλη να την κρατήσουμε πάνω σε μια δέστρα, κάνοντας πρώτα μια βόλτα και φερμάροντας το υπόλοιπο σκοινί με το χέρι (πλώρη σκάφους σχήματος 1).
Όταν κάνουμε άπαρση από την πλαγιοδέτηση (σχήμα 2), ξέρουμε ότι, εφόσον ο αέρας ή το ρεύμα είναι από την πλώρη, αρκεί να λύσουμε τον πλωριό κάβο μας και το σκάφος θα ανοίξει μόνο του την πλώρη με τη βοήθεια του καιρού.Αυτό όμως μπορεί να προκαλέσει ζημιά, αν δεν προσέξουμε το μήκος του πρυμιού κάβου. Ένας αδέξιος χειρισμός ή μια λανθασμένη εκτίμηση της απόστασης της πρύμης μας από την πλώρη του ιστιοφόρου του παραδείγματός μας, φαίνεται στο σχήμα 3.

Αφού η πλώρη μας ανοίξει αρκετά και τίποτα δεν μας εμποδίζει να φύγουμε, κάνουμε πρόσω αργά και αφού το σκάφος αρχίσει να κινείται και λασκάρει το μπεντένι, αφήνουμε την «κοντή» άκρη του και το μαζεύουμε γρήγορα, προσέχοντας να μην το πάρουν οι προπέλες.Κάτι, που δεν αναφέραμε παραπάνω είναι η ανάγκη χρησιμοποίησης μπαλονιών, όταν κάνουμε μανούβρα με μηχανή. Στο σχήμα 1 βλέπουμε τη χρήση ενός μπαλονιού στην πλώρη, που προφυλάσσει το σκάφος από κάποια πιθανή ζημιά, όταν ακουμπάει στο μόλο.