Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ε.Σ.Τ.

Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού την 27η Ιανουαρίου 2013 προέκυψε για την προσεχή διετία, που αρχίζει από 1/2/2013 έως 31/1/2015, νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

1) Στελλιάτος Αντώνιος                                   Πρόεδρος

2) Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος                    Α΄Αντιπρόεδρος

3) Ζαχαρίτσα Μαρία                                        Β΄ Αντιπρόεδρος

4) Δεμέστιχας Νικόλαος                                   Γεν.Γραμματέας

5) Βενετόπουλος Διογένης                               Αναπλ.Γραμματέας

6) Παπαδόπουλος Απόστολος                         Ταμίας

7) Βερνίκος Γεώργιος                                       Μέλος

8) Κυριακούλης Σταύρος                                Μέλος

9) Αφρουδάκης Χρήστος                                 Μέλος