Μηχανές Θαλάσσης Diesel – Μικροπροβλήματα και η αντιμετώπισή τους

Μικροπροβλήματα και η αντιμετώπισή τους

Του Ιάσονα Θαλασσινού

Η θαλασσινή μηχανή Diesel είναι σχεδόν ίδια με αυτή της ξηράς, αλλά λόγω της φύσης του θαλασσινού περιβάλλοντος, η μηχανής θάλασσας περιλαμβάνει πολλές διαφοροποιήσεις, πέρα από το σύστημα ψύξης, που στη μεν πρώτη γίνεται με αέρα, ενώ στη δεύτερη, με θάλασσα. Εδώ, θα δούμε μερικά από τα πιο συνηθισμένα μικροπροβλήματα, που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές στη θάλασσα.Η εκκίνηση της μηχανής
Συνήθως, η μηχανή Diesel παίρνει μπρος αμέσως. ?λλες φορές μας παιδεύει. Μπορεί να φταίει η θερμοκρασία ή ακόμα να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
Πριν πατήσουμε τη μίζα, καλό είναι να ανεβάσουμε το γκάζι περίπου στη μισή απόσταση. Αν τα χειριστήρια είναι διπλά, κρατάμε στο κράτει και ανεβάζουμε το γκάζι. Αν είναι μονά χειριστήρια, φροντίζουμε να είναι ακοπλάριστη η
ρεβέρσα και ανεβάζουμε το γκάζι στο μισό. Τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μπρος. Πατάμε σταθερά τη μίζα για 20 δευτερόλεπτα. Δεν βάζουμε ποτέ μπρος με γρήγορες διακεκομμένες πιέσεις στη μίζα. Αν η μηχανή δεν ξεκινήσει να λειτουργεί, αφήνουμε λίγο να κρυώσει η μίζα και επαναλαμβάνουμε. Μόλις τώρα πάρει η μηχανή, μειώνουμε σταδιακά το γκάζι και την αφήνουμε να λειτουργήσει στις 1.000 στροφές, ελέγχοντας τα όργανα
πίεσης και θερμοκρασίας, καθώς επίσης και την εξαγωγή της θάλασσας από τις εξατμίσεις, για την καλή κυκλοφορία του νερού της ψύξης. Εκείνο, που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι, οι μηχανές Diesel φτάνουν στην κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας τους, αν τις «ζεστάνουμε» γρήγορα, ας πούμε στις 1.000 στροφές και όχι στο ρελαντί. Αυτό σημαίνει, πως μπορούμε να λύσουμε και να φύγουμε, αυξάνοντας σταδιακά τις στροφές μας. Καλό είναι να ανεβάσουν θερμοκρασία οι μηχανές για 10 λεπτά, πριν τις φουλάρουμε. ?λλωστε και να προσπαθήσουμε να τις φορτώσουμε όταν είναι κρύες, δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουμε τις επιδόσεις τους.

Δυο είναι οι πιο συνηθισμένες απλές μηχανικές βλάβες, που μπορεί να προκαλέσουν κάποιες δυσλειτουργίες της μηχανής Diesel. Και οι δυο όμως μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα και γρήγορα. Μιλάμε βέβαια για τα φραγμένα και βρόμικα φίλτρα πετρελαίου και θάλασσας. Ας δούμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση με τα συμπτώματα, τη διάγνωση και φυσικά την αποκατάστασή της.Φραγμένα φίλτρα πετρελαίου
Συμπτώματα: Το πρώτο είναι η μείωση της ισχύος της μηχανής στις υψηλές στροφές (αυξομείωση στροφών), γιατί δεν περνάει αρκετό πετρέλαιο τόσο όσο χρειάζεται η μηχανή.
Διάγνωση: Κατεβάζοντας λίγο τη μανέτα, η μηχανή λειτουργεί χωρίς
αυξομειώσεις στροφών. Το σημείο αυτό της μανέτας, όπου η μηχανή λειτουργεί κανονικά, μειώνεται όσο το φίλτρο «μπουκώνει», μέχρις ότου κάποια στιγμή η μηχανή σβήνει.
Αποκατάσταση: Αλλαγή φίλτρων. Σε σκάφη με δύο μηχανές, αν παρουσιαστεί το σύμπτωμα στον ένα κινητήρα, καλό θα είναι να αλλαχθούν και τα φίλτρα του άλλου.

Φραγμένα φίλτρα θάλασσας (για την ψύξη της μηχανής)
Συμπτώματα: Σε περίπτωση, που δεν γίνεται εισαγωγή θάλασσας, σύντομα η
μηχανή θα υπερθερμανθεί, η συχνή παρακολούθηση όμως της θερμοκρασίας μπορεί να προλάβει ακόμα και την περίπτωση, που τα φίλτρα είναι
μισοβουλωμένα.

Διάγνωση: Μια αύξηση του ατμού, που βγαίνει από τις εξαγωγές, είναι δείγμα
αύξησης της θερμοκρασίας. Ελέγχοντας την ποσότητα του ατμού από τις δύο
εξατμίσεις των μηχανών, μπορούμε να κρίνουμε αν μια από τις δύο ή και οι δύο έχουν φραγμένα φίλτρα θάλασσας.
Αποκατάσταση: Ελέγχουμε το φίλτρο. Αν δεν είναι φραγμένο, τότε η βλάβη ι είναι στην αντλία της θάλασσας ή υπάρχει διαρροή στο σύστημα της κυκλοφορίας.Στην περίπτωση των φίλτρων πετρελαίου, η κύρια αιτία είναι το βρώμικο πετρέλαιο, γιΆ αυτό είναι καλό να υπάρχουν δύο φίλτρα εν σειρά, τα οποία όμως πρέπει να επιθεωρούνται και να καθορίζονται ή να αλλάζονται συχνά. Τα φίλτρα της θάλασσας είναι λογικό να λερώνονται και να βουλώνουν πιο εύκολα. Βέβαια, οι εισαγωγές θάλασσας πρέπει επίσης να επιθεωρούνταν συχνά, μια και μπλοκάρουν από στρειδώνα και φράζουν από πλαστικές σακούλες, που πολλοί ασυνείδητοι πετάνε στη θάλασσα.Οι μεγαλύτερες μηχανές είναι εξοπλισμένες με τούρμπο. Οι δυσλειτουργίες και βλάβες στο τούρμπο προέρχονται κατά κύριο λόγο από την κακή συντήρηση και λειτουργία του. Μια βλάβη στο τούρμπο εντοπίζεται ακουστικά, γιατί το «μούγκρισμα» της μηχανής αλλάζει. Ένας ήχος διαφορετικός απΆ αυτόν που έχει συνηθίσει το αυτί μας, πρέπει να μας ανησυχήσει. Ας δούμε όμως, Ποιές είναι οι πιθανές βλάβες, που μπορεί να παρουσιασθούν.1. Φραγμένα συστήματα εισαγωγής κι εξαγωγής, δηλαδή μειωμένη ή φραγμένη διατομή των σωληνώσεων από ακαθαρσίες.
2. Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί. Χρειάζεται λεπτομερής έλεγχος για
ν’ αντιμετωπιστεί η αιτία. Ελέγχουμε τους κυλίνδρους και τα συστήματα εισαγωγής κι εξαγωγής για σκουπίδια.

3. Κατεστραμμένη τουρμπίνα. Προκαλείται από σκουπίδια που προέρχονται από τους κυλίνδρους ή από την εξαγωγή. Ελέγχουμε ολόκληρο το σύστημα και καθαρίζουμε την εξάτμιση.
4. Φθορά των κουζινέτων. Είναι μια σοβαρή βλάβη, που εντοπίζεται εύκολα από την αλλαγή του ήχου της μηχανής. Αν η φθορά των κουζινέτων είναι μεγάλη υπάρχει κίνδυνος τριβής του κομπρεσέρ στο κάλυμμά του, που οπωσδήποτε θα παρασύρει τρίμματα αλουμινίου μέσα στους κυλίνδρους. Βασική αιτία της φθοράς των κουζινέτων του τούρμπο είναι η έλλειψη
σωστής λίπανσης, που οφείλεται ή στη χαμηλή πίεση λαδιού ή σε φράξιμο
σωλήνων του λαδιού ή σε λάδι κακής ποιότητας. Η ποσότητα και η πίεση του αέρα στη μηχανή πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η πτώση της πίεσης του αέρα μπορεί να οφείλεται σε βρώμικο ή φθαρμένο
συμπιεστή, σε χαλασμένη τουρμπίνα, σε διαρροή στο σύστημα εισαγωγής ή
εξαγωγής ή σε ανεπαρκή καύσιμα. Αντίθετα η αυξημένη πίεση αέρα μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικά πολλά καύσιμα ή σε χαλασμένο σύστημα ψεκασμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ελέγχουμε την αντλία ψεκασμού, της
οποίας η φλάντζα μπορεί να είναι σκασμένη. Αν δεν υπάρχει βλάβη στην αντλία, ελέγχουμε ολόκληρο το τούρμπο.Γενικά, θα λέγαμε πως, εκτός και ξέρουμε καλά τη λειτουργία του, δεν «βάζουμε» χέρι, γιατί είναι ένα πολύ ντελικάτο όργανο και θέλει το μάστορά του.