Μειώστε τα τεκμήρια του σκάφους – Χρήσιμες οδηγίες.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής.


1. ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΑΧΥΠΛΟΟ Ή ΜΗ)

• Μέχρι 5 μέτρα 4.000 €

• Για πάνω από 5 μέτρα, προσαύξηση κατά 2.000 € το μέτρο.

2. ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ

• Μέχρι 7 μέτρα 12.000 €

• Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 3.000 € ανά μέτρο (Ακολουθούν άλλες διαβαθμίσεις).

Μειώσεις της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης

3.1 ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τεκμήριο ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους.

Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου μήκους πέντε (5) μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλο το χρόνο 4.000 €, αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες το τεκμήριο που θα ισχύει είναι 1000 €.

3.2 ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

– Κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας

– Κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας

από την, για πρώτη φορά, εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Λεμβολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους.

3.3 ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Κατά 30% στους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

3.4 ΛΟΓΩ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

– Κατά 50% για τα ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης και

– Κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

4. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού.

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.