Τεκμήρια σκαφών αναψυχής 2012

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα την νέα εγκύκλιο, βάσει της οποίας ουσιαστικά ενεργοποιούνται τα νέα τεκμήρια και για τα σκάφη αναψυχής.

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και μη ορίζεται:

Για τα μέχρι 5 μέτρα ολικού μήκους  4.000 ευρώ (33.33% αύξηση)

Μέχρι 7 μέτρα ολικού μήκους  8.000 ευρώ (100% αύξηση)

Μέχρι 9 μέτρα ολικού μήκους 12.000 ευρώ (200% αύξηση)

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής:

Για τα ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, 12.000 ευρώ (50% αύξηση )

Μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους 21.000 ευρώ (50% αύξηση)

Μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 73.500 ευρώ (36.11% αύξηση)

Μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 261.000 ευρώ (45.81% αύξηση)

Μέχρι 30 μέτρα ολικού μήκους 661.000 ευρώ (44.01% αύξηση)

Μέχρι 40 μέτρα ολικού μήκους 1.161.000 ευρώ (43.51% αύξηση).