Η Θερμογραφία στην Επιθεώρηση Μεταχειρισμένων Σκαφών.

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μεταχειρισμένα σκάφη έχει καταστήσει την επιθεώρηση τους μια σημαντική ανάγκη. Όπως και στις επιθεωρήσεις κτιρίων και εξοπλισμού αν δεν γίνει σωστή και υπεύθυνη καταγραφή της κατάστασης από την αρχή μπορεί αργότερα να βρεθούμε με σοβαρούς μπελάδες. Η επιθεώρηση σε ένα σκάφος μπορεί να γίνει είτε πριν την πώληση του για καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης του, είτε μετά από κάποια σοβαρή ζημιά ή κάποιο χτύπημα για αξιολόγηση της επισκευής του ή ακόμα και περιοδικά για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη βλαβών από τον ιδιοκτήτη.

Ο σωστός και αξιόπιστος έλεγχος ενός σκάφους χρειάζεται εκτός από εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία στην καταγραφή της κατάστασης ενός σκάφους είναι η Θερμογραφία.

Η υπέρυθρη θερμογραφία τα τελευταία χρόνια είχε ραγδαία αύξηση σε πολλές εφαρμογές προγνωστικής συντήρησης εξοπλισμού. Η ταχύτητα η ασφάλεια και η αξιοπιστία που παρείχε σε επιθεωρήσεις καταγραφής της κατάστασης του εξοπλισμού, την έκανε ένα αναπόσπαστο εργαλείο των επιθεωρητών τόσο σε κτίρια όσο και στην βιομηχανία. Με αυτή την επιτυχία και τα αποτελέσματα που έδινε αυτή η μέθοδος ήταν απλά θέμα χρόνου να μεταπηδήσει και σε άλλες εφαρμογές. Μια από αυτές είναι και οι επιθεωρήσεις σκαφών αναψυχής.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με ορισμένους από τους βασικούς ελέγχους που μπορούμε να κάνουμε με την Θερμογραφία και θα δούμε παραδείγματα ανωμαλιών που μπορούμε να εντοπίσουμε.

Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με Θερμογραφία

Τα ηλεκτρολογικά είναι ο κύριος λόγος πρόκλησης πυρκαγιών στα σκάφη. Συνεπώς η σωστή και αξιόπιστη καταγραφή της κατάστασης τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με την Θερμογραφία το βασικό πλεονέκτημα της επιθεώρησης είναι ότι γίνεται σε πλήρη λειτουργία του σκάφους με αποτέλεσμα να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Βασικές αιτίες βλαβών και πυρκαγιών που προέρχονται από κακές συνδέσεις υπερθερμάνσεις καλωδίων, διαβρωμένες επαφές κλπ, εντοπίζονται με ακρίβεια από έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο θερμογράφο με εμπειρία σε επιθεωρήσεις σκαφών.

Περιληπτικά με την θερμογραφία μπορούμε να ελέγξουμε τα ακόλουθα:

1)     Πίνακες 12 Volt

2)     Μπαταρίες

3)     Εγκατάσταση AC 230Volt

1)     Καλωδιώσεις

Παρακάτω είναι ορισμένα παραδείγματα επιθεωρήσεων με θερμογραφία.

Σύνδεση 230 Volt με πρόβλημα                   12 Volt πίνακας με πρόβλημα σε

υπερθέρμανσης στη μία πλευρά.                  συνδέσεις.

Έλεγχος Μηχανολογικού Εξοπλισμού με Θερμογραφία

Έχοντας πολλές εφαρμογές τόσο στην βιομηχανία όσο και την ναυτιλία η θερμογραφία είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο εργαλείο στην επιθεώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού σε ένα σκάφος. Ορισμένα από τα σημεία που μπορούμε να επιθεωρήσουμε με μεγάλη επιτυχία είναι:

 1)     Μοτέρ, κινητήρες

2)     Μηχανές εσωτερικής καύσης

3)     Ρουλεμάν

4)     Αντλίες, ψυγεία

Στον μηχανολογικό εξοπλισμό αξίζει ιδιαίτερα να σταθούμε στην μηχανή. Ο κινητήρας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο σε κάθε σκάφος και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιθεώρηση του. Δεδομένου ότι η κάθε μηχανή εσωτερικής καύσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία λειτουργίας και η χρήση πάνω από αυτή την θερμοκρασία μπορεί να επιφέρει πολύ σοβαρές βλάβες δικαιολογεί απόλυτα την χρήση της θερμογραφίας ως ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της κατάστασης της.

Ανωμαλίες στην λειτουργία μιας μηχανής όπως υπερθερμάνσεις, φραγμένες σωλήνες παροχής καυσίμου ή κυκλώματος ψύξης, διαρροές καυσαερίων, προβλήματα στην λειτουργία των μπεκ και κατ’ επέκταση στην λειτουργία των κυλίνδρων, κακή απόδοση στην λειτουργία των turbo, προβλήματα στους ιμάντες από λάθος σφίξιμο ή κακή ευθυγράμιση και τέλος ανωμαλίες στην λειτουργία του κυκλώματος ψύξης είναι ορισμένα από τα προβλήματα σε μια μηχανή που παρουσιάζουν έντονα θερμικά αποτυπώματα.

Τα παραπάνω αν συνδυαστούν σωστά με μια ανάλυση υγρών όπως του ελαίου λίπανσης μετά από μια κανονική λειτουργία της μηχανής μας παρέχουν σημαντικά δεδομένα για την κατάσταση και την αξιοπιστία της μηχανής που μας ενδιαφέρει.

Έλεγχος Γάστρας με θερμογραφία

Το τελευταίο και σημαντικότερο σκέλος στον ποιοτικό έλεγχο ενός σκάφους είναι η επιθεώρηση της κατάστασης της γάστρας και γενικά της πολυεστερικής κατασκευής του.

Συχνά μπορεί να έχετε αναρωτηθεί για ένα σκάφος αν έχει υγρασία που θα προκαλέσει όσμωση ή αν έχει κάποιο χτύπημα το οποίο δεν επισκευάστηκε σωστά. Την απάντηση και πάλι έρχεται να μας δώσει η θερμογραφία. Με την υπέρυθρη θερμογραφία σε μια πολυεστερική κατασκευή μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανά σοβαρά προβλήματα που μπορούν να αχρηστεύσουν μια γάστρα.

Το πρώτο πράγμα που απασχολεί τον κάθε υποψήφιο ιδιοκτήτη ενός σκάφους είναι αν έχει υγρασία στην γάστρα που θα προκαλέσει όσμωση στο σκάφος. Ο λόγος είναι ότι η αντιμετώπιση της υγρασίας στα αρχικά στάδια είναι κατά πολύ πιο οικονομική από την αντιμετώπιση της όσμωσης όταν εκδηλωθεί. Η χρήση του υγρασιόμετρου ως μοναδικό εργαλείο καταγραφής της υγρασίας μπορεί να μας παραπληροφορήσει για την ποιότητα της γάστρας. Συχνά υψηλές μετρήσεις σχετικής υγρασίας δεν είναι τίποτα άλλο από υγρασία που μετρήθηκε στην επιφάνεια του gelcoat και όχι αυτή που έχει αποθηκευτεί μέσα στον πολυεστέρα. Επίσης με το υγρασιόμετρο παίρνουμε μετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε κάποιο σημείο με πρόβλημα. Η σωστή χρήση του υγρασιόμετρου σε συνδυασμό με την θερμογραφία μας δίνει την πλήρη εικόνα για την αποθηκευμένη υγρασία σε μια γάστρα.

Μετά την καταγραφή της υγρασίας που έχει ένα σκάφος, το επόμενο που μας απασχολεί είναι κατά πόσο έχει χτυπήματα ή ανωμαλίες που έχουν επηρεάσει την αντοχή του πολυεστέρα. Οι εσωτερικές ανωμαλίες σε μια γάστρα όπως εσωτερικές ρωγμές και αποκολλήσεις στον πολυεστέρα είναι ορισμένα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν και από ένα παλαιότερο χτύπημα και να επηρεάσουν την αντοχή και την μακροζωία του σκάφους. Η θερμογραφία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην καταγραφή της κατάστασης του πολυεστέρα διότι όλα αυτά τα προβλήματα εμφανίζουν χαρακτηριστικά θερμικά αποτυπώματα τα οποία ένας εκπαιδευμένος θερμογράφος με εμπειρία σε σκάφη αναψυχής μπορεί να τα εντοπίσει έγκαιρα όπου το κόστος αποκατάστασης τους είναι μικρό.

Η χρήση Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων στην επιθεώρηση μεταχερισμένων σκαφών είναι μια σημαντική εξέλιξη στην αξιόπιστη καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας ενός σκάφους. Η Θερμογραφία είναι ίσως η πιο σημαντική προσθήκη η οποία, όταν γίνεται από εκπαιδευμένο και έμπειρο θερμογράφο, μας βοηθάει να οπτικοποιήσουμε βλάβες και ανωμαλίες σε ένα σκάφος με την χρήση των διαφόρων θερμικών αποτυπωμάτων. Επιπλέον της θερμογραφίας στην επιθεώρηση σκαφών χρησιμοποιούνται και οι Υπέρηχοι για έλεγχο της στεγανότητας σημείων.

Υπάρχουν λοιπόν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία αν συνδυαστούν σωστά από έναν έμπειρο επιθεωρητή μπορούν να παρέχουν την ασφάλεια που θέλουμε στην αξιολόγηση της κατάστασης ενός σκάφους.

H InfraSpec Engineering είναι τεχνικό γραφείο ειδικών εφαρμογών Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου και επιθεωρήσεις σκαφών για καταγραφή και αξιολόγηση κατάστασης. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2118505057 και στο [email protected]