Δεν επιβάλλεται έκτακτη εισφορά για σκάφη αναψυχής μέχρι έξι (6) μέτρα

Ο νέος εφαρμοστικός νόμος δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 Ιουλίου 2011 από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο νόμο περιλαμβάνονται όλα τα νέα μέτρα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 30 του νόμου που αφορά σε έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες, επιβάλλεται έκτακτη εισφορά για την κυριότητα ή την κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης το ποσό της οποίας ισούται με το γινόμενο του σκάφους επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.

Α΄ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΜΗ

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(Σε ευρώ)

Μέχρι 5 μέτρα 4.000,00
Πάνω από πέντε (5) μέτρα 2.000/μέτρο

Β΄ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ Ή ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΜΙΚΤΑ ΣΚΑΦΗ

ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(Σε ευρώ)

Έως 7 μέτρα 12.000
Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 3.000/μέτρο
Πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 7.500/μέτρο
Πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα 15.000/μέτρο
Πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα 22.500/μέτρο
Πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα 30.000/μέτρο
Πάνω από 22 μέτρα 50.000/μέτρο

Τα ποσά και των δύο παραπάνω (Α΄ και Β΄) περιπτώσεων μειώνονται, ανάλογα με την παλαιότητά του σκάφους, κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη.

Τα ποσά της περίπτωσης Β΄ (με χώρους ενδιαίτησης) μειώνονται κατά 50% για ιστιοφόρα και για πλοία που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο τύπων “τρεχαντήρι”, “βαρκαλάς”, “πέραμα”, “τσερνίκι” και “λίμπερτυ”.

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.

Για σκάφος με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.