Γάστρες

Τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων τύπων

Του Ιάσονα Θαλασσινού

Είναι γνωστό πως υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες γάστρας, ανάλογα με τον προορισμό του σκάφους. Όλοι ξέρουμε πως γενικά χωρίζουμε τα σκάφη ανάλογα με το σχήμα της γάστρας του.


Γενικά θα λέγαμε πως υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι, εκτοπίσματος, ημιεκτοπίσματος και ο συγγενικός ημιπλαναρίσματος και τέλος, αυτός του πλαναρίσματος. Εδώ θα δούμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε τύπου. Είναι παραδεκτό απ’ όλους πως δεν υπάρχει το τέλειο, το ιδανικό σκάφος, που μπορεί να συνδυάσει όλα τα πλεονεκτήματα και να μηδενίσει τα μειονεκτήματα. Το σκάφος αναψυχής και όχι μόνον είναι ένας συμβιβασμός, όπου προέχει ο προορισμός για τον οποίο το επιλέγουμε. Οι παρακάτω αξιολογήσεις των υπέρ και κατά κάθε κατηγορίας είναι υποκειμενικές μεν κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία των φίλων του μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής.

Σκάφος Εκτοπίσματος

ΥΠΕΡ:

Προσφέρει μεγάλη οικονομία στα καύσιμα.

Δεν επηρεάζεται τόσο από το μεγάλο μεταφερόμενο βάρος.

Έχει μεγάλη χωρητικότητα στο εσωτερικό του.

Είναι φιλικό στο περιβάλλον.

ΚΑΤΑ:

Είναι αρκετά αργό στο ταξίδεμα.

Είναι ευάλωτο στο μπότζι.

Σκάφος Ημιεκτοπίσματος


ΥΠΕΡ:

Είναι αρκετά καλοτάξιδο.

Προσφέρει ικανοποιητική ταχύτητα ταξιδέματος.

Αρκετά καλό για μεγάλο μεταφερόμενο βάρος.

ΚΑΤΑ:

Αρκετά δαπανηρό σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την θεωρητική ταχύτητα της γάστρας του.

Ανεβάζει εύκολα θάλασσα στο κατάστρωμα.

Δημιουργεί πολλά απόνερα από την αντίσταση.

Σε πολλές περιπτώσεις είναι στενό και περιορίζει τον εσωτερικό χώρο.

Σκάφος Ημιπλαναρίσματος


ΥΠΕΡ:

Προσφέρει καλή μέχρι πολύ καλή ταχύτητα.

Αρκετά καλό για μεγάλο μεταφερόμενο βάρος.

Πιο οικονομικό από τα αντίστοιχα δύο πρώτα.

Έχει αρκετό πλάτος με καλό διαθέσιμο εσωτερικό χώρο.

ΚΑΤΑ:

Ταξιδεύει καλύτερα στα όρτσα, ενώ κοσκινίζει στα πρίμα.

Επηρεάζεται πολύ από τον φαινόμενο αέρα.

Σκάφος Πλαναρίσματος


ΥΠΕΡ:

Προσφέρει επιδόσεις που ξεπερνούν τους 40 κόμβους.

Είναι καλοτάξιδο στις περισσότερες περιπτώσεις καιρού.

Διαθέτει καλό εσωτερικό χώρο.

ΚΑΤΑ:

Έχει μεγάλες σε ισχύ μηχανές και είναι πολυέξοδο.

Έχει καλή συμπεριφορά στο ταξίδεμα, αλλά είναι απρόβλεπτο σε πολλές περιπτώσεις.

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω, είναι αδύνατον να συνδυάσουμε όλα σε ένα μόνο σκάφος. Το σχήμα της γάστρας είναι αυτό που σε συνδυασμό με την μηχανοκίνηση που επιλέγουμε κατατάσσει το κάθε σκάφος σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Αν ενδιαφέρεστε να δείτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, μπορείτε να διαβάσετε στο ortsa.gr ένα πολύ κατατοπιστικό θέμα με τίτλο «Υδροδυναμική σκαφών μεγάλων ταχυτήτων» σε δύο μέρη, αλλά και στα Boating Tips, μια σύντομη αναφορά στο σχήμα, με τίτλο «Γάστρες και ιδιαιτερότητες».