Χειμερινό φρεσκάρισμα της μηχανής του σκάφους

Ο κλειστός χώρος του μηχανοστασίου παγιδεύει αρκετή υγρασία, προκαλώντας τη σκουριά, που είναι θάνατος για τις μηχανές. Οι βασικές εργασίες, που επιβάλλεται να γίνουν, είναι δύο, η προστασία των εξωτερικών μερών και αυτή των εσωτερικών τοιχωμάτων του συστήματος
ψύξης. Το σύστημα ψύξης των σύγχρονων πολύστροφων μηχανών, αποτελείται από δύο ξεχωριστά κυκλώματα, το ένα θαλασσινού και το άλλο γλυκού νερού. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο στον παροπλισμό του σκάφους, είναι το κύκλωμα του γλυκού νερού, που
περιβρέχει τα υδροχιτώνια της μηχανής. Επειδή το κύκλωμα αυτό είναι κλειστού τύπου, ο έλεγχός του γίνεται δύσκολα το καλοκαίρι. Αφαιρούμε το γλυκό νερό από το κύκλωμα της μηχανής και του ψυγείου, ανοίγοντας τα ρουμπινέτα και αποσυνδέοντας τα κολάρα. Ρίχνουμε καθαρό νερό για να καθαρίσουμε το κύκλωμα και το αδειάζουμε ξανά. Στη συνέχεια προσθέτουμε ένα ειδικό υγρό, που υπάρχει στο εμπόριο και είναι ειδικό για τη δουλειά αυτή και το οποίο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και τα προστατεύει από την οξείδωση. Ο τρόπος αυτός είναι ίσως ο πιο κατάλληλος για τη χειμερινή συντήρηση του κυκλώματος του γλυκού νερού της ψύξης. Και κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιβάλλεται η λειτουργία του κινητήρα τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα, αλλά και το γύρισμα της προπέλας με μια πρόσω και μια ανάποδα, όχι βέβαια για τη φόρτιση της μπαταρίας…