Νέοι φόροι στα σκάφη αναψυχής!

Φόρος σκαφάτων

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν τα νέα μέτρα που προβλέπουν την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής με σκοπό την σημαντική αύξηση των εσόδων.

Πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο που αποπειράθηκε να εφαρμόσει και η προηγούμενη κυβέρνηση ως ένα έκτακτο μέτρο για την «φορολόγηση των πλούσιων», χωρίς επιτυχία μιας και έπειτα από αντιδράσεις την τελευταία στιγμή τα σκάφη εξαιρέθηκαν από το νομοσχέδιο του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Η νέα κυβέρνηση πρόκειται να ενσωματώσει στο εν λόγω πολυνομοσχέδιο διάταξη βάσει της οποίας ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα συμπεριλαμβάνει πλέον και τα σκάφη αναψυχής.

Για την πλειοψηφία των Ελλήνων η οποία έχει συνδέσει την ιδιοκτησία ενός σκάφους με την πολυτελή διαβίωση πιθανολογείται ότι το νέο μέτρο δεν θα συναντήσει αντιδράσεις.

Η πρόταση που κατατέθηκε προς συστήνει να επιβληθεί ο φόρος στα σκάφη αναψυχής και μάλιστα με αναδρομική επιβάρυνση ακόμη και σε αυτούς που είχαν σκάφος κατά τη διάρκεια του 2014.

Ο φόρος πιθανόν να επιβληθεί με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου για σκάφη από 5 έως 7 μέτρα, με συντελεστή 10% για σκάφη 8 και 9 μέτρα και με συντελεστή 13% για σκάφη άνω των 10 μέτρων.

Με δεδομένο ότι ο φόρος αυτός επιβάλλεται επί των τεκμηρίων, ακόμη και ένα μικρό σκάφος των 5 ή 6 μέτρων θα επιβαρυνθεί με 200 ή 300 ευρώ αντίστοιχα.