Τροποποιήσεις στην φορολογία σκαφών αναψυχής.

Αλλαγές στη διαδικασία φορολόγησης των σκαφών αναψυχής άνω των 7 μέτρων από τις αρχές του 2014.

forologia


Εικάζεται ότι το Τέλος Παραμονής και Πλόων θα είναι από 100 έως 400 ευρώ για κάθε μέτρο μήκους του σκάφους. Το μέτρο μπαίνει σε εφαρμογή απο την 1η Ιανουαρίου 2014 και αφορά όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα σκάφη 7 μέτρων και άνω τόσο τα μικρά μηχανοκίνητα όσο και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.
Επισημαίνεται ότι το τέλος ισχύει για όλα τα πλοία και μικρά σκάφη που αναφέρθηκαν, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, τα οποία πλέουν, ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

IMG_8810_1

Το ύψος του τέλους προκύπτει ανάλογα με το συνολικό μήκος του σκάφους:

-από 7 έως και 8 μέτρα σε 200 ευρώ.
-από 8 έως και 10 μέτρα σε 300 ευρώ.
-άνω των 10 μέτρων έως και 12 μέτρα σε 400 ευρώ.
-για τα σκάφη άνω των 12 μέτρων είτε ανά έτος 100 ευρώ/μέτρο, είτε ανά μήνα 10 ευρώ/μέτρο (και στις δυο περιπτώσεις υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο).
-Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

Τονίζεται ότι εφόσον τα πλοία ελλιμενίζονται μόνιμα στην ελληνική επικράτεια, παρέχεται έκπτωση 30%.

Η εξόφληση του τέλους γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο ως εξής :

-για τα πλοία ή μικρά σκάφη που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους για το τέλος του επόμενου έτους και 
-για τα πλοία ή μικρά σκάφη που θα εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια πριν από την είσοδο ή κατά την είσοδό τους.