Το ράουλο της άγκυρας -Για ένα πιο εύκολο βιράρισμα


Για ένα πιο εύκολο βιράρισμα

Του Μάκη Ματιάτου

Ο ηλεκτρικός εργάτης της άγκυρας είναι μια μεγάλη ευκολία πάνω στο σκάφος, γιατί μας επιτρέπει να φουντάρουμε, αλλά και να βιράρουμε την άγκυρα από το χώρο της διακυβέρνησης, χωρίς να φύγουμε από το τιμόνι.


Η καλή λειτουργία του ηλεκτρικού εργάτη της άγκυρας δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο καλός είναι από κατασκευαστικής πλευράς, αλλά από το πώς είναι
σχεδιασμένο το ράουλο της πλώρης και πόσο εύκολα έρχεται η άγκυρα και
ασφαλίζεται πάνω στο κατάστρωμα.


Ένας συνηθισμένος τρόπος είναι αυτός με το κινούμενο μέρος του ράουλου (σχ. 1). Η χρήση του είναι απλή, με μόνο πρόβλημα ότι στην κάθετη θέση που φαίνεται στο σχήμα μας, αν η άγκυρα ντέσει ή σκορτσάρει πλευρικά, ο βραχίονας μπορεί να στραβώσει.


Πριν από λίγο καιρό έτυχε να δούμε έναν άλλο, πιο απλό και έξυπνο τρόπο,
χωρίς κινούμενα μέρη, μια πιο συμπαγή κατασκευή ενός συστήματος, που κατά τη γνώμη μας, δίνει πολλές λύσεις στο πρόβλημα. Η όλη κατασκευή βασίζεται σε ένα σταθερό τμήμα με δύο τονοδηγούς, έναν για την καδένα και έναν για το αγκυρόσκοινο (σχ. 2). Το τμήμα για την καδένα περιλαμβάνει δύο μικρά ραουλάκια, το πλωριό για να πάρει την καδένα μέχρι να έρθει πάνω η άγκυρα (σχ. 3 και 4) και το δεύτερο για να πάρει τον κορμό και να
στρέψει την άγκυρα πάνω στο κατάστρωμα, μέχρι να φερμάρει (σχ. 5).


Το σύστημα αυτό, δυστυχώς, δεν είναι τυποποιημένο, που σημαίνει πως δεν μπορούμε να το βρούμε έτοιμο στο εμπόριο. Ο μόνος τρόπος είναι να το κατασκευάσουμε εμείς, προσαρμόζοντάς το ακριβώς στα μέτρα του σκάφους μας. Με λίγη υπομονή και μελέτη, κατασκευάζουμε ένα ξυλότυπο σε φυσικό
μέγεθος, το οποίο μπορούμε να δοκιμάσουμε κατά πόσο λειτουργεί σωστά. Στη συνέχεια, μπορούμε να δώσουμε το ξυλότυπο σε κάποιο μηχανουργείο, που ειδικεύεται στα ανοξείδωτα. Αν αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία με την κατασκευή του ξυλότυπου, το ίδιο το μηχανουργείο μπορεί να μας βοηθήσει να το σχεδιάσουμε και να το κατασκευάσουμε, πριν γίνει από ανοξείδωτο. Μεγάλη προσοχή, όμως, χρειάζεται στο πώς θα «δέσει» το σύστημα στο κατάστρωμα, χωρίς το φόβο να ξεριζωθεί εύκολα με το πρώτο σκόρτσο.