Το πρώτο MARINA Stores “University” στην Κροατία

Για το διήμερο 26-27 Ιανουαρίου τα Marina  Stores έγιναν κέντρο εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό που απαρτίζει τα 15 καταστήματα στην επικράτεια της Κροατίας που στο σύνολό τους συμμετείχαν 37 πωλητές.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε κατά την πρώτη ημέρα στα στελέχη και στους πωλητές η εμπορική εικόνα και πολιτική της εταιρείας για το περασμένο αλλά και το νέο έτος που θα ακολουθήσει. Επιπρόσθετα, κάθε τμήμα και άτομο ανάλογα με τον τομέα ευθύνης εκπαιδεύτηκε σε συγκεκριμένες εμπορικές διαδικασίες και λειτουργίες θα τηρούνται σε μηνιαία βάση. Η δεύτερη ημέρα αφιερώθηκε αποκλειστικά στην εκπαίδευση όλων των πωλητών πάνω στην υποδοχή πελατών, στην εξυπηρέτηση κατά την πώληση καθώς και μετά την πώληση. Επίσης παρουσιάστηκαν όλα τα νέα προϊόντα που προστέθηκαν καθώς τα καινούρια νέων προμηθευτών που θα εισαχθούν στο άμεσο μέλλον.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης αυτής πραγματοποιήθηκε ώστε κάθε κατάστημα Marina Stores να λειτουργεί εμπορικά υπό μια κοινή συνισταμένη και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

www.marinastores.gr