Το «φρένο» στο ιστιοφόρο

Το «φρένο» στο ιστιοφόρο

Το σκάφος, που ταξιδεύει με μηχανή μπορεί να «φρενάρει» σχετικά γρήγορα, κάνοντας κράτει-ανάποδα. Το ιστιοφόρο όμως με πανιά, πρέπει να ακολουθήσει μια ορισμένη διαδικασία για να φτάσει στην ακινησία. Ας την
παρακολουθήσουμε στο σχήμα μας, σε τρεις φάσεις.

1. Πλησιάζουμε το σημείο, βάζοντας την πλώρη μας πάνω του και λασκάροντας τις σκότες για να «παίξουν» τα πανιά. Αν αυτά εξακολουθούν να γεμίζουν, ποδίζουμε.
2. Βάζουμε την πλώρη μας πάνω στο σημείο, που θέλουμε να σταματήσουμε. Λασκάρουμε τις σκότες. Στη θέση αυτή τα πανιά σίγουρα «παίζουν», ενώ το σκάφος μας κινείται με την αδράνεια.
3. Φερμάρουμε και λασκάρουμε ανάλογα τη σκότα της μαΐστρας, για να διατηρήσουμε κάποιο σχετικό «δρόμο» μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, που θέλουμε, έχοντας τιμόνι. Ορτσαρισμένο, με λάσκα τις σκότες, το σκάφος θα σταματήσει εύκολα.