Τουρκικός επεκτατισμός

Τουρκικός επεκτατισμός

… Με την καλή έννοια βέβαια για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, που σχεδιάζει τη δημιουργία 10 μαρινών, πέντε στην ευρωπαϊκή και άλλες πέντε στην ασιατική πλευρά της πόλης μέχρι το 2010. Οι μαρίνες θα προσφέρουν περί τις 5.500 θέσεις για σκάφη αναψυχής. Μήπως θα πρέπει να δούμε και στην Ελλάδα το θέμα των μαρινών με περισσότερη σκέψη; Τι λένε οι αρμόδιοι φορείς;