Τεκμήρια σκαφών 2010 – Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο για τα τεκμήρια σκαφών κατατίθεται αύριο, 23/03/2010, στη Βουλή προς συζήτηση. Το ortsa.gr, επικοινώνησε με το Υπουργείο Οικονομικών και σας παρουσιάζει πρώτο τις προτεινόμενες αλλαγές του Κώδικα Φορολογικού Εισοδήματος.

Τεκμήρια σκαφών

Το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογικού Εισοδήματος προτείνεται να διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου. Σχετικά με τα τεκμήρια σκαφών αναψυχής, το άρθρο 3, παράγραφος 1στ περί σκαφών αναψυχής προτείνει τα εξής:

??Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται προκειμένου για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των 3.000 ευρώ, ενώ για τα πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στα 4.000 ευρώ. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 7 μέτρα, στα 7.500 ευρώ, ενώ για τα σκάφη άνω των 7 μέτρων προστίθενται 1.500 ευρώ ανά μέτρο μήκους.??

Το νέο νομοσχέδιο θα κατατεθεί αύριο και θα ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή. Μείνετε μαζί μας και θα σας ενημερώνουμε άμεσα για τις εξελίξεις στο χώρο.