Τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το σκάφος

Ποιά είναι τα τελείως απαραίτητα ανταλλακτικά, που θα πρέπει να έχουμε στο σκάφος, ακόμα και για μικρές κρουαζιέρες τα Σαββατοκύριακα; Ο καλός
ο καπετάνιος φροντίζει να έχει πάντα μαζί του τα παρακάτω: Φίλτρα
καυσίμων για δύο αλλαγές, λάδι μηχανής για ένα άλλαγμα τουλάχιστον, καθώς και λάδια, λιπαντικά και υγρά για ρεβέρσες, γεννήτριες, trim tabs και άλλα μηχανικά ή υδραυλικά συστήματα, φτερωτές, μία για κάθε αντλία, διάφορες σωλήνες με κούρμπες και κολιέδες και δύο ιμάντες. Αυτά από πλευράς ανταλλακτικών και αναλώσιμων. Και βέβαια δεν ξεχνάμε να πάρουμε τουλάχιστον 30% παραπάνω καύσιμα, από αυτά που υπολογίζουμε να καταναλώσουμε στο συγκεκριμένο ταξίδι μας…