Σωστικές σχεδίες Lalizas Oceano – Solas

Τα Lalizas Oceano είναι οι νέες σωστικές σχεδίες με πιστοποίηση SOLAS και κατασκευάζονται από την ίδια την εταιρεία Lalizas. Οι σωστικές σχεδίες Lalizas Oceano Solas είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα σκάφη και πλοία παγκοσμίως.

Η χωρητικότητά τους είναι κατάλληλη για 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 ή και 35 επιβάτες.

Κάθε σωστική σχεδία Lalizas Oceano – Solas συνοδεύεται από μια βάση, ιμάντες και σχοινί ενεργοποίησης και είναι τοποθετημένα στο ειδικό κάνιστρο.

Οι σωστικές σχεδίες Lalizas Oceano  είναι εγκεκριμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς SOLAS / MED.