Σωστή πλαγιοθέτηση για να μην σπάσει το σκάφος

description

Άπαρση από την πλαγιοδέτηση με τον καιρό από την πλώρη μπορούμε να κάνουμε εύκολα, παίρνοντας όμως τις κατάλληλες προφυλάξεις, για να αποφύγουμε να πέσουμε πάνω σε άλλο σκάφος και βέβαια για να μην μας «διπλώσει» ο καιρός.

Στην περίπτωση Α, του σχήματός μας, αν λύσουμε την πλώρη, υπάρχει περίπτωση να πέσουμε στο σκάφος που βρίσκεται στην πρύμη μας. Αν είχαμε να δέσουμε ένα spring (λεντία) στην περίπτωση Β (όπως φαίνεται με τη διακεκομμένη), θα είχαμε αποφύγει τη ζημιά. Με λίγη λογική αλλά και φαντασία λοιπόν, μπορούμε να αποφύγουμε τα σπασίματα.