Συντηρητικό βενζίνης σκάφους

Πρόσθετο Σταθεροποιητής βενζίνης

Πρόσθετο καυσίμου βενζίνης για το “ξεχειμώνιασμα” δίχρονων & τετράχρονων μηχανών. Σταθεροποιεί το καύσιμο και προλαμβάνει τα κατάλοιπα που βουλώνουν τις σωληνώσεις καυσίμων.

Marina Stores