Συνεργασία της MerCruiser Diesel και της Volkswagen.

Η Cummins MerCruiser Diesel και η Volkswagen ανακοίνωσαν την συνεργασία τους για την κατασκευή ναυτικών κινητήρων κάτω από 5 λίτρα που θα προωθούνται θα διανέμονται και θα συντηρούνται με το εμπορικό σήμα CMD.

Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την συνεργασία, είπε ο Alex Savelli πρόεδρος της CMD, που σκοπό έχει την εξέλιξη κινητήρων κάτω από 5 λίτρα, που θα συμορφώνονται με τις μελλοντικές απαιτήσεις ρύπων, θα κατασκευάζονται στο Salzgitter στην Γερμανία και θα έχουν λιγότερο θόρυβο, βάρος και δονήσεις, και μικρότερο μέγεθος.

Από την 1 Ιανουαρίου 2011 όλα τα τρέχοντα μοντέλα της Volkswagen Marine θα πωλούνται αποκλειστικά από την CMD και θα λανσάρονται με το εμπορικό σήμα Cummins Mercruiser Diesel.

Για περισσότερες πληροφορίες:
MOTOCRAFT SA
Λ. Αλίμου 48
174 55 Άλιμος
τηλ. 210 9888288
e-mail: [email protected]
www.motocraft.gr