Στροφή του σκάφους με μια προπέλα

Τα μυστικά της μανούβρας είναι αποτέλεσμα πείρας και γνώσης των συνθηκών πλεύσης και κίνησης του σκάφους. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την αδράνεια του σκάφους, αλλά και τα φυσικά
φαινόμενα και κυρίως τον αέρα, προς όφελός μας για να διευθύνουμε και να
κρατάμε τον έλεγχο του σκάφους. Στα παρακάτω δύο παραδείγματα
παίρνουμε σαν δεδομένο πως η προπέλα του μονέλικου σκάφους μας είναι
δεξιόστροφη.


Στροφή με την επίδραση μίας δεξιόστροφης προπέλας
Στο σχήμα 1 βλέπουμε το σκάφος μας, με το οποίο θέλουμε να κάνουμε στροφή 180 μοιρών σε ένα περιορισμένο χώρο, όπως είναι το μικρά λιμάνια και οι μαρίνες. Ξεκινάμε από τη θέση Α και γυρίζουμε το τιμόνι όλο δεξιά, δίνοντας μόνο μία γκαζιά με το χειριστήριο και στη συνέχεια το πάμε στο κράτει. Η ενέργειά μας αυτή θα κάνει την πρύμη του σκάφους να γυρίσει αριστερά (άρα η πλώρη, δεξιά). Κρατάμε το τιμόνι όλο δεξιά και αφήνουμε το σκάφος να συνεχίσει να στρέφεται με την αδράνεια. Μία γκαζιά στα ανάποδα στη θέση Β κάνει το σκάφος να συνεχίζει να γυρίζει με την επίδραση της φοράς της προπέλας (propeller effect). Στη θέση Γ, με άλλη μία γκαζιά στο πρόσω, και το τιμόνι πάντα όλο δεξιά, το σκάφος μας ολοκληρώνει την επιτόπου στροφή του κάτω από τον απόλυτο έλεγχό μας.


Στροφή με τη βοήθεια του αέρα
Αν φυσάει δυνατός αέρας, κάτι πολύ συνηθισμένο το καλοκαίρι στις θάλασσές μας, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη δύναμή του και να κάνουμε μια
ελεγχόμενη στροφή σχεδόν επί τόπου. Ξεκινώντας από τη θέση Α του σχήματος 2, κάνουμε το τιμόνι όλο δεξιά και δίνουμε μία γκαζιά στο πρόσω, όπως στο παραπάνω παράδειγμα. Εκτός από το ό,τι η πρύμη μας θα γυρίσει αριστερά, η πλώρη μας θα φύγει δεξιά, υποβοηθούμενη και από τον πλευρικό άνεμο. Αφού φτάσουμε στις 90 μοίρες περίπου (θέση Β), γυρίζουμε το τιμόνι όλο αριστερά και κάνουμε ανάποδα, μέχρις ότου γυρίσουμε τις υπόλοιπες 90 μοίρες της στροφής μας και φτάσουμε στη θέση Γ. Το μηχανοκίνητο σκάφος, λόγω των μεγάλων επιφανειών των εξάλων και της υπερκατασκευής του, παρουσιάζει αρκετά μεγάλη αντίσταση στον αέρα. Αν σΆ αυτό προσθέσουμε και το γεγονός πως η πλώρη ξεπέφτει πιο εύκολα στον αέρα από την πρύμη, λόγω του μικρότερου βυθίσματός της, άρα και λιγότερης αντίστασης,
τότε μπορούμε να κατανοήσουμε πώς να εκμεταλλευτούμε την αιολική ενέργεια στη μανούβρα μας.