Αγρια φυση

Διεθνείς Κανόνες προσέγγισης Κητωδών.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το υδάτινο στοιχείο, μέσα στο οποίο ζουν και τα Κητώδη. Στις ελληνικές θάλασσες ζουν 4 είδη δελφινιών (Ρινοδέλφινο, Ζωνοδέλφινο, Σταχτοδέλφινο και Κοινό Δελφίνι).