Πόσο πιο μεγάλο είναι…

Μερικές φορές το… μεγαλύτερο δεν είναι μεγαλύτερο

Του Μάκη Ματιάτου

Μια από τις συνήθειες των απανταχού φίλων της θάλασσας είναι να συγκρίνουν, σε μέγεθος, σκάφη μεταξύ τους. Οι περισσότεροι όμως αγνοούν ότι μόνο το μήκος τους δεν είναι αρκετό σαν μέτρο σύγκρισης.

Οι κύριες διαστάσεις των σκαφών είναι το μήκος, το πλάτος και το ύψος ή
βάθος τους. Πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Τα σκάφη δεν «μεγαλώνουν» σε μήκος με τον ίδιο τρόπο που «μεγαλώνουν» σε όγκο. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, ας πάρουμε δύο υποθετικά σκάφη των οποίων η διαφορά ίσως να μην είναι αυτή που φαίνεται με μια πρώτη ματιά.

Ας υποθέσουμε ότι το πρώτο (σκάφος Α) είναι στα 16,20 μέτρα μήκους κύτους, με ίσαλο Ι 4,60 μέτρα και το δεύτερο (σκάφος Β) στα 17,60 μέτρα μήκους κύτους, με ίσαλο 15,80 μέτρα. Συγκρίνοντας τα δύο σκάφη, με την πρώτη ματιά λέμε πως το σκάφος Β είναι μεγαλύτερο κατά 1,40 μέτρα, δηλαδή κατά 8% περίπου. Ο πιο σωστός τρόπος σύγκρισης δύο σκαφών μεταξύ τους είναι η μέθοδος των «κύβων».

Ας κάνουμε ένα παράδειγμα σύγκρισης σε βάθος των δύο παραπάνω υποθετικών σκαφών μας Α και Β.

Το σκάφος Α των 16,20 μέτρων έχει διαστάσεις:

Μήκος ισάλου 14,60 μ.,
Πλάτος 4,87 μ.,
Βάθος 2,14 μ.

Το σκάφος Β των 17,60 μέτρων έχει διαστάσεις:
Μήκος ισάλου 15,80 μ.,
Πλάτος 5,48 μ.,
Βάθος 2,44 μ.

Πριν συνεχίσουμε θα πρέπει εδώ να πούμε ότι με τον όρο «βάθος» εννοούμε την απόσταση από το κατάστρωμα μέχρι το κάτω μέρος της καρίνας, στο μέσον του σκάφους. Ας υπολογίσουμε τώρα τον «κυβικό αριθμό» των δύο σκαφών του παραδείγματός μας, δηλαδή κατά προσέγγιση τον όγκο του κύτους, πολλαπλασιάζοντας το μήκος ισάλου επί το πλάτος, επί το βάθος τους.

Σκάφος Α:
14,60 μέτρα x 4,87 μέτρα x 2,14 μέτρα = 152,16 κυβικά μέτρα.

Σκάφος Β:
15,80 μέτρα x 5,48 μέτρα x 2,44 μέτρα = 211,26 κυβικά μέτρα.

Ας διαιρέσουμε τώρα τον «κυβικό αριθμό» του μεγαλύτερου
σκάφους δια του αριθμού του μικρότερου που είναι:
211,26 κυβικά μέτρα / 152,16 κυβικά μέτρα = 1,39.

Ο αριθμός αυτός μας λέει ότι ο όγκος του σκάφους Β είναι 1,39 φορές ο όγκος του σκάφους Α, δηλαδή 39% πιο πολύς. Αυτό σημαίνει ότι το σκάφος Β έχει 39% περισσότερο εσωτερικό χώρο και 39% μεγαλύτερο εκτόπισμα, ενώ συγκριτικά με το μήκος τους, το σκάφος Β φαίνεται μόλις 8% (1,40 μέτρα) πιο μεγάλο.

Πριν συγκρίνουμε λοιπόν δύο σκάφη, καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα υπόλοιπα στοιχεία τους, που είναι και τα κριτήρια για μια πιο σωστή
αξιολόγηση και σύγκριση μεγεθών.