Προτεραιότητα στα ιστιοφόρα

Προτεραιότητα στα ιστιοφόρα

Εδώ θα επιχειρήσουμε να θυμηθούμε μερικούς «κανόνες κυκλοφορίας», που διέπουν τα ιστιοφόρα μεταξύ τους, κάνοντας ένα κουίζ. Στα σχήματα 1, 2 και 3 έχουμε τρεις περιπτώσεις προτεραιότητας. Πριν συνεχίσετε στις παρακάτω σειρές, ρίξτε μια ματιά και βρείτε ποιο σκάφος έχει προτεραιότητα έναντι του άλλου. Αν και στις τρεις περιπτώσεις δώσετε τη σωστή απάντηση, τότε μπορείτε να θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή και για εσάς και για τους άλλους.
Ας δούμε τώρα μαζί την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αιτιολογώντας την, με βάση το διεθνή κανονισμό, που ισχύει στη θάλασσα.

Σχήμα 1: Το σκάφος Β έχει προτεραιότητα, γιατί είναι δεξήνεμο και, όπως ξέρουμε, ο δεξήνεμος έχει προτεραιότητα, έναντι του αριστερήνεμου.
Σχήμα 2: Το σκάφος Β έχει προτεραιότητα γιατί βρίσκεται σοφράνο του Α και, όπως γνωρίζουμε, όταν είμαστε προσήνεμοι, δίνουμε προτεραιότητα στους υπήνεμους, μια και τους «κόβουμε» τον αέρα.
Σχήμα 3: Το σκάφος Β έχει προτεραιότητα, εφόσον ο κανονισμός λέει πως το σκάφος, που προσπερνάει πρέπει να «φυλάξει» αυτό, που προπορεύεται.
Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν πάντα στην περίπτωση, που πρόκειται για ιστιοφόρα, τα οποία κινούνται με τα πανιά τους.
Σχήμα 4: Βλέπουμε μια μικτή περίπτωση, δηλαδή δύο ιστιοφόρα, που κινούνται με μηχανή και ένα, που ταξιδεύει με πανιά. Στην περίπτωση αυτή τα σκάφη Α και Β πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στο Γ, αφού κινούνται με μηχανή. Το σκάφος Β βρίσκεται στον τομέα κινδύνου του Α, άρα έχει προτεραιότητα έναντι του σκάφους Α. Επομένως, πρώτη προτεραιότητα έχει το σκάφος Γ, δεύτερο έρχεται το Β και τελευταίο το Α, που θα πρέπει να φυλάξει και τα δύο.