Προτάσεις ΣΕΚΑΠΛΑΣ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.) με επικεφαλής τον Πρόεδρο Νικήτα Αγγελάκη συναντήθηκε με τη Διευθύντρια και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συζήτησαν τις ακόλουθες προτάσεις/αιτήματα του Συνδέσμου, τα οποία είχαν υποβληθεί στην ίδια Υπηρεσία και εγγράφως:

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1

 

1. Κατάργηση του άρθρου 9 του π.δ. 68/2009 με τις διατάξεις του οποίου στον κόλπο της Θεσσαλονίκης και στο Θερμαϊκό κόλπο:

 

«α) Η αλιευόμενη ποσότητα ανά σκάφος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το εικοσιτετράωρο.

 

β) Κάθε ερασιτέχνης ψαράς που αλιεύει από την ακτή επιτρέπεται να αλιεύει μέχρι τρία (3) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά το εικοσιτετράωρο.

 

γ) Η αλιεία με ψαροντούφεκο και η αλιεία με καμάκι, με ή χωρίς τη χρήση φωτός, απαγορεύεται».

 

Σήμερα για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας γενικά ισχύει το π.δ. 373/1985 το οποίο προβλέπει ότι κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:

 

α) Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από δίχτυα (ήδη έχουν απαγορευθεί) ή παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος.

 

β) Ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus)

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2

 

2. Τροποποίηση του β.δ. 666/66 έτσι ώστε η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αλιευτικού σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας να είναι τετραετής και να ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της.

 

Σήμερα η χρονική διάρκεια της ισχύος της άδειας είναι διετής, αρχίζει από την έκδοσή της ή την ανανέωσή της και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους της ισχύος της. Ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος) πριν τη λήξη της.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3

 

3. Χορήγηση ειδικής ποσόστωσης για την ερασιτεχνική και αγωνιστική αλιεία τόνου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Απριλίου 2009.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4

 

Αναμόρφωση της Κ.Υ.Α. αριθ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/

 

1865/9-2-2004 (ΦΕΚ 336 Β΄/2004).

 

Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α. των Υπουργών Πολιτισμού, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας στους ενάλιους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους επιτρέπεται η επαγγελματική αλιεία με όλα τα αλιευτικά εργαλεία, πλην των συρόμενων, της οστρακαλιείας, της σπογγαλιείας και της αλιείας με ψαροντούφεκο, καθώς βεβαίως και των καταδύσεων με χρήση αναπνευστικής συσκευής παροχής αέρα.

 

Κατά συνέπεια επιτρέπεται η αλιεία με γρι-γρι, παραγάδια, με όλα τα αγκιστρωτά εργαλεία κ.λπ., ενώ για αδιευκρίνιστους και μη κατανοητούς λόγους απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκο.

 

Είναι προφανές ότι δικαιολογητικός λόγος έκδοσης της παραπάνω Κ.Υ.Α. ήταν η προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων. Όμως αυτές δεν απειλούνται από τη «δελφινιέρα» του ψαροντούφεκου και τον ψαροντουφεκά όταν θα κάνει βουτιά άπνοιας (χωρίς φιάλες). Γιατί αν ήταν αρχαιοκάπηλος θα μπορούσε να κάνει βουτιές άπνοιας χωρίς τη χρήση ψαροντούφεκου, οι οποίες όμως δεν απαγορεύονται !!!

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 5

 

5. Ζητήθηκε, τέλος, να επανεξετασθεί κατά τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν ήδη αναληφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π), η επαναφορά σε ισχύ της διάταξης σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται στους ερασιτέχνες ψαράδες η χρήση μη μανωμένων διχτυών μήκους μέχρι και εκατό μέτρα.