Προστασία των ηλεκτρονικών στο σκάφος

Αν και τα περισσότερα ηλεκτρονικά όργανα πάνω στο σκάφος είναι κατασκευασμένα για ν΄αντέχουν το θαλασσινό περιβάλλον, θα τα «χαρούμε» παραπάνω, αν αντιμετωπίσουμε τη λέξη «waterproof» με κάποια επιφυλακτικότητα και δυσπιστία.

Η συνεχής έκθεση στην υγρασία και το αγιάζει σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος φίλος τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι επόμενο να τα χρειαστούμε, όταν όμως φτάνουμε στο λιμάνι, καλό είναι, να τα καλύπτουμε, αφού πρώτα τα καθαρίσουμε από το αλάτι. Ένας ακόμα εχθρός των ηλεκτρονικών είναι η υψηλή θερμοκρασία. Προσέχουμε, λοιπόν, να μην τα αφήνουμε εκτεθειμένα στις ακτίνες του τίλιου, όταν δεν τα χρειαζόμαστε.