Προσοχή στους κάβους

Προσοχή στους κάβους

Όταν δένουμε το σκάφος, ειδικά όταν πέφτουμε δίπλα και χρησιμοποιούμε λεντίες, προσέχουμε μήπως αυτές βγάζουν από τη θέση τους τα μπαλόνια, αφήνοντας εκτεθειμένη την μπάντα του σκάφους, που τρίβεται πάνω στο μώλο.