Προσοχή στην εγκατάσταση…

Προσοχή στην εγκατάσταση…

Το συνηθισμένο λάθος στην εγκαταστάτη του ηλεκτρικού εργάτη στο στρίτσο, είναι ότι δεν απομονώνουμε το μοτέρ. Το λάθος αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει ζημιές και προβλήματα. Αν το μοτέρ τοποθετηθεί μέσα στο στρίτσο, καλό είναι να το προστατέψουμε μέσα σε ένα κουτί, που όμως θα πρέπει να έχει και εξαερισμό. Αν το στρίτσο είναι μικρό, τότε το τοποθετούμε πρύμα από τον μπουλμέ, πάντα όμως φροντίζοντας να εξαερίζεται ο χώρος του. Τα τρία σχήματα είναι χαρακτηριστικά του σωστού τρόπου εγκατάστασης.