Προπέλα – Διάμετρος και βήμα

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1α, η διάμετρος της προπέλας είναι η διάμετρος της περιφέρειας, που διαγράφουν τα φτερά της. Το βήμα είναι η απόσταση, που διανύει σε στέρεο έδαφος, διαγράφοντας μια πλήρη περιστροφή, όπως φαίνεται στο σχήμα 1β.Έλεγχος προπέλας

Έχουμε πολλές φορές πει ότι, αν οι στροφές της μηχανής είναι υψηλότερες από τις προδιαγραφές της, η προπέλα είναι μικρότερη από ότι χρειάζεται στο συγκεκριμένο σκάφος. Αντίθετα, αν οι στροφές δεν φθάνουν στον αριθμό των προδιαγραφών, τότε η προπέλα είναι μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται. Προσοχή όμως. Στο μικρό σκάφος πολλές φορές φταίει η «φόρτωση» με άτομα, που δεν είναι σωστά κατανεμημένα, δηλαδή το σκάφος δεν είναι καλά τριμαρισμένο στην ίσαλό του. Πριν αλλάξουμε λοιπόν προπέλα, καλό είναι να δοκιμάσουμε, βάζοντας τους επιβαίνοντες σε σωστή θέση για καλύτερο τριμάρισμα.

Κάτι, που επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι, στην περίπτωση των εξωλέμβιων και των έσω- έξω, η μεγίστη διάμετρος της προπέλας προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή της μηχανής. Στα σκάφη με άξονα, η μικρότερη απόσταση του φτερού από το κύτος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50mm ή 10% της διαμέτρου της προπέλας. Αν η προπέλα είναι πιο κοντά, θα έχουμε αυξημένο θόρυβο και κραδασμούς.

Μέτρηση προπέλας

Πως όμως μπορούμε να μετρήσουμε μια προπέλα; Την τοποθετούμε πάνω σε μία κόλλα χαρτί, όπως φαίνεται στο σχήμα 2 και γράφουμε ένα κύκλο, με κέντρο αυτό της προπέλας και ακτίνα R το πιο μακρινό σημείο ενός φτερού.Επίσης γράφουμε άλλη μια περιφέρεια με το ίδιο κέντρο και ακτίνα τα 2/3 της ακτίνας R. Μετράμε το χ και το ψ του σχήματός μας, δηλαδή το ύψος των σημείων που τέμνει η δεύτερη περιφέρεια με ακτίνα 2/3R το φτερό της προπέλας. Επίσης μετράμε τη γωνία φ, που σχηματίζεται από τα δύο σημεία του φτερού, που τέμνει η δεύτερη περιφέρεια με ακτίνα 2/3R.

Για να βρούμε τη διάμετρο της προπέλας, διπλασιάζουμε την ακτίνα R, δηλαδή Διάμετρος = 2R. Για να βρούμε το βήμα, χρησιμοποιούμε τον τύπο Βήμα = (χ-ψ) x 360/φ.