Πρακτικές … γροθιές

Πρακτικές … γροθιές

Ένας εύκολος, γρήγορος και πρακτικός τρόπος για να μετρήσουμε τη γωνιακή απόσταση μεταξύ δύο σημείων, με σχετικά μεγάλη ακρίβεια είναι η μέθοδος της γροθιάς. Αν απλώσουμε το χέρι μας μπροστά στο μάτι μας και σφίξουμε τη γροθιά μας, έχουμε αυτόματα μια ένδειξη 10 και 15 μοιρών, όπως φαίνεται στο σχήμα μας. Ο πρόχειρος αυτός τρόπος μπορεί να μας χρησιμεύσει ακόμα και για κάποια σχετική διόπτευση γνωστών σημείων της στεριάς κατά την
ακτοπλοΐα.