Περιστασιακή αντλία σεντίνας του σκάφους

Η εισαγωγή θάλασσας της μηχανής μπορεί, σε περίπτωση ανάγκης, να αναπληρώσει την αντλία σεντίνας, που έχει παρουσιάσει πρόβλημα και δεν τραβάει τα νερά. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, μπορούμε να βγάλουμε το λάστιχο της εισαγωγής θάλασσας από τη βάνα, αφού πρώτα την κλείσουμε και στη συνέχεια βάζουμε την άκρη στη σεντίνα. Για να μην πάρει σκουπίδια η μηχανή, προσαρμόζουμε στην αναρρόφηση κάποιο τούλι ή άλλο υλικό, που δεν θα επιτρέψει στις βρωμιές και στα μικροαντικείμενα να περάσουν στο σύστημα κυκλοφορίας. Αφού ετοιμαστούμε, βάζουμε μπρος τη μηχανή για να αδειάσουμε τις σεντίνες. Γενικά, οι αντλίες κυκλοφορίας της μηχανής δεν έχουν μεγάλη απόδοση αναρρόφησης. Για παράδειγμα, μία αντλία μηχανής 10-50 ίππων συνήθως φέρνει 20-90 λίτρα νερό το λεπτό, πολύ λιγότερο από την απόδοση μιας κύριας χειροκίνητης αντλίας σεντίνας, σε μία περίπτωση ανάγκης, όμως, μας λύνει τα χέρια και είναι χίλιες φορές προτιμότερη από την κλασσική χειροκίνητη τρόμπα.