Ο γιατρός της Diesel

Ένα εύκολο και γρήγορο check-up της μηχανής

Του Μάκη Ματιάτου

Η μηχανή Diesel έχει κερδίσει τους φίλους της θάλασσας γιατί είναι εύκολη στη χρήση της, πολύ αξιόπιστη και ασφαλέστατη σε σχέση με τις αντίστοιχες βενζινομηχανές, ειδικά σήμερα, που και επιδόσεις μπορεί να αναπτύξει, αλλά και ο όγκος της έχει μειωθεί σημαντικά.

Η μηχανή Diesel λειτουργεί με τις αρχές της συμπίεσης-ανάφλεξης, χωρίς κινδύνους. Ο αέρας θερμαίνεται κατά αρκετές εκατοντάδες βαθμούς καθώς συμπιέζεται στους κυλίνδρους από τα πιστόνια. Στο ανώτερο σημείο της διαδρομής του εμβόλου ή λίγο πριν απΆ αυτό, μια μικρή αλλά ακριβής
ποσότητα πετρελαίου εγχύεται κάτω από πολύ πιο υψηλή πίεση από αυτή του αέρα, που βρίσκεται μέσα στον κύλινδρο (για να ξεπεράσει την ήδη υψηλή πίεση του αέρα στον κύλινδρο). Το πετρέλαιο αναφλέγεται προκαλώντας μια εκτόνωση, δηλαδή μια πίεση ακόμα μεγαλύτερη, που εκτινάσσει το πιστόνι στο κατώτερο σημείο της διαδρομής του. Η μηχανή διαθέτει μια πολύ
συμπαγή και ανθεκτική κατασκευή από ειδικά κράματα μετάλλων για να μπορέσει να αντέξει αυτές τις πιέσεις και καθώς το πετρέλαιο δεν είναι τόσο εύφλεκτο όσο η βενζίνη, είναι πιο ασφαλής. Στα παραπάνω οφείλεται και το ό,τι οι πετρελαιομηχανές έχουν μεγαλύτερο βάρος από τις αντίστοιχες βενζινομηχανές.


Η μηχανή Diesel είναι πιο ακριβή από την αντίστοιχη της βενζίνης, επειδή απαιτείται πιο ακριβής κατασκευή της ίδιας και του συστήματος του καυσίμου. Σήμερα υπάρχουν πετρελαιομηχανές, που συναγωνίζονται τις βενζινομηχανές μια και φτάνουν να έχουν σχεδόν την ίδια σχέση ισχύος/βάρους και στις τρεις μορφές τους, δηλαδή σαν εσωλέμβιες, έσω-έξω, ακόμα και σαν εξωλέμβιες.

Ας δούμε, όμως, τα μέρη της μηχανής Diesel, όπως αυτά φαίνονται στο σχήμα μας. Σημειώστε πως το φίλτρο του λαδιού δεν φαίνεται στη σχηματική παράσταση μας, γιατί βρίσκεται από την άλλη πλευρά της μηχανής.

1. Εισαγωγή αέρα (φίλτρο αέρος).
2. Εξαεριστικό λαδιού μηχανής.
3. Καζανάκι κυκλοφορίας γλυκού νερού.

4. Τάπα πλήρωσης λαδιού μηχανής.
5. Μπεκ.
6. Φίλτρο πετρελαίου.
7. Ρεβέρσα.
8. Μίζα.
9. Πώμα αποστράγγισης του κάρτερ του λαδιού.
10. Αντλία αποστράγγισης του κάρτερ του λαδιού.
11. Αντλία κυκλοφορίας θάλασσας (impeller).
12. Ιμάντας.
13. Εναλλακτήρας (alternator).
14. Αντλία κυκλοφορίας γλυκού νερού.

Η μηχανή Diesel σπάνια παρουσιάζει προβλήματα, με την προϋπόθεση πως
ακολουθούμε σωστά και σχολαστικά τους κανόνες συντήρησης και ελέγχου. Δύο είναι οι περιπτώσεις, που μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά καιρούς.


Περίπτωση Α. Η μηχανή δεν παίρνει μπρος.
Περίπτωση Β. Η μηχανή παίρνει μπρος, αλλά μας παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα, όπως αρρυθμία, πολύ καπνό από την εξάτμιση, κτυπήματα μη φυσιολογικά κ.λπ.

Σαν καλοί «γιατροί παθολόγοι» των θαλασσών θα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το διορθώσουμε, είτε μόνοι μας, αν «πιάνουν» τα χέρια μας, είτε καλώντας έναν μηχανικό ειδικευμένο στις πετρελαιομηχανές. Εδώ θα περιοριστούμε στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή σΆ αυτήν, που η εκκίνηση της μηχανής δεν είναι δυνατή. Το πρώτο μας μέλημα είναι να «ανιχνεύσουμε» και να εντοπίσουμε το πρόβλημα με βάση μια σειρά λογικών συλλογισμών. Τρεις είναι οι λογικές πιθανότητες:

1. Γυρίζοντας τη μίζα, η μηχανή είναι νεκρή.
2. Γυρίζοντας τη μίζα, η μηχανή γυρίζει, αλλά δεν παίρνει μπρος.

3. Γυρίζοντας τη μίζα, η μηχανή γυρίζει αργά και δεν παίρνει μπρος.

Με λίγα λόγια μπορούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα ανατρέχοντας στο γενικό οδηγό ταχείας εύρεσης, που ετοιμάσαμε για σας. Το πρόβλημα θα το εντοπίσουμε με βάση τα συμπτώματα, που αναφέραμε παραπάνω. Τα κουτάκια με τα πλάγια γράμματα περιέχουν απλά προβλήματα, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, εφόσον έχουμε στοιχειώδεις γνώσεις. Τα προβλήματα στα κουτάκια με τα όρθια γράμματα επιβάλλουν την επέμβαση μηχανικού. Με η μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής και
χωρίς πανικό μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα στο σκάφος.