Ορατότης 360º – Πως θα ελέγξετε τη σωστή θέση διακυβέρνησης

Πως θα ελέγξετε τη σωστή θέση διακυβέρνησης

Του Σταύρου Ψαθέρη

Οι ελάχιστες σχεδιαστικές απαιτήσεις, που επιτρέπουν στον κυβερνήτη ενός μικρού σκάφους να ελέγχει πλήρως τον ορίζοντά του.Ένας σημαντικός παράγοντας, που δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό είναι αυτός της ιδανικής ορατότητας. Ακόμη και στη διακυβέρνηση ενός μικρού σκάφους, το σωστό οπτικό πεδίο είναι ένας από τους πιο καλούς συμμάχους του «καπετάνιου», που το κυβερνά. Τιμονεύοντας ένα μικρό
σκάφος, πάντοτε θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη ορατότητα, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε δυσάρεστο γεγονός. Σημαντικός παράγοντας γιΆ αυτό είναι η απόλυτα εργονομική θέση της τιμονιέρας, είτε αυτή είναι ανοικτού είτε κλειστού τύπου. Στο σχήμα 1 φαίνονται παραστατικά οι απαιτούμενες διαστάσεις, που εξασφαλίζουν το κατάλληλο οπτικό πεδίο σε ένα πλεούμενο.Έτσι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς περί Ασφαλείας Μικρών Σκαφών, η ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση, πέρα από την οποία πρέπει να βλέπει ο τιμονιέρης ενός
μικρού σκάφους, είναι τα 30 μέτρα, μετρούμενα από την άκρη της πλώρης. Ένας προσεκτικός έλεγχος θα δείξει σίγουρα, αν και το δικό σας σκάφος έχει τη «ρόδα του τιμονιού του» στην ενδεδειγμένη θέση, ώστε να ισχύει ο προηγούμενος κανόνας.

Με πιο απλά λόγια, αν κατά τον έλεγχο βρείτε ότι μπορείτε να έχετε ορατότητα π.χ. στα 5, 10, 20, 29 μέτρα, τότε η τιμονιέρα του σκάφους σας είναι σχεδιασμένη στην πρέπουσα θέση. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστώσετε ότι, η ορατότητα αρχίζει πάνω από τα 30 -31 μέτρα, τότε σημαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με τη θέση διακυβέρνησης. Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όλα τα πιο πάνω ισχύουν μόνο για το άτομο, που είναι καθισμένο στη θέση του τιμονιέρη. Κάτι άλλο, που χρειάζεται έλεγχο, είναι κατά πόσο τα διάφορα όργανα πλοήγησης και η ρόδα του τιμονιού έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν λειτουργικότητα στο χειριστή. Στο σχήμα 2 φαίνεται η περιοχή της τιμονιέρας ενός μικρού σκάφους με τις απαιτούμενες μέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις, έτσι ώστε να είναι απόλυτα λειτουργική και πάντοτε σύμφωνη με τους Διεθνείς Κανονισμούς περί Ασφαλείας Μικρών Σκαφών.Είναι ίσως περιττό να αναφερθεί ότι, αν η τιμονιέρα είναι κλειστού τύπου, επιβάλλεται τόσο τα πλευρικά, όσο και τα πρυμιά παράθυρα, να είναι έτσι σχεδιασμένα, που να μην εμποδίζουν την ορατότητα περιφερειακά, με όσο γίνεται λιγότερα νεκρό σημεία στον οπτικό ορίζοντα του κυβερνήτη.