Οι τσίγκοι στα ύφαλα

Οι τσίγκοι στα ύφαλα
Όπως ξέρουμε, το σιδερένιο σκάφος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ανόδια ψευδαργύρου για την αποφυγή της ηλεκτρόλυσης μερών του. Αυτοί οι τσίγκοι δεν πρέπει ποτέ να βάφονται από πάνω για να «δουλέψουν». Αν το σκάφος παραμείνει στη στεριά για αρκετό διάστημα, τα ανόδια οξειδώνονται, πράγμα, που μειώνει την αποτελεσματικότητά τους. ?ρα το οξειδωμένο στρώμα πάνω στους τσίγκους πρέπει να αφαιρείται πριν από την καθέλκυση.