Ναυτιλιακή Νομοθεσία – Τόμος Α

Πρόκειται για τον πρώτο τόμο της κωδικοποίησης της ναυτιλιακής νομοθεσίας με αντικείμενο τα σκάφη αναψυχής και γενικότερα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Για την εξυπηρέτηση του χρήστη παρατίθενται τα αναγκαία σχόλια και αναλύσεις. Προς διευκόλυνση εξάλλου όσων προσεγγίζουν για πρώτη φορά το αντικείμενο, παρατίθενται με λίγα λόγια οι έννοιες των όρων, οι οποίοι απαντώνται στα οικεία νομοθετικά κείμενα.

Κατά την τελευταία δεκαετία υπήρξε σημαντική εξέλιξη στον τομέα των σκαφών αναψυχής και γενικότερα των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η οποία εμφανίστηκε με μία κατά περιόδους επαναλαμβανόμενη ροή στην έκδοση αστυνομικών και διοικητικών διατάξεων από τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, συνοδευόμενη από θεσμικές αλλαγές. Η πληθώρα όμως των διατάξεων που διέπουν τα επαγγελματικά αλλά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και γενικά τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, η κατανομή τους σε διάφορα νομοθετικά κείμενα και η πολυπλοκότητά τους, προκάλεσαν την έκδοση του βιβλίου αυτού για την οργανωμένη και συστηματική παρουσίασή τους. Υπάρχει άλλωστε πλέον ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν χρειάζεται ριζικές μεταβολές.

Η επιλογή της ύλης έγινε με σκοπό να βοηθήσει κυρίως τους επαγγελματίες αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα και από τις οικείες με το αντικείμενο Υπηρεσίες.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον εκδότη «Aegean Maritime Services L.t.d.»
E-mail [email protected]
Τηλ: 2286022371 και 210 9401683
Φαξ: 22860/22386