«Ναυτικό Σαλόνι»

«Ναυτικό Σαλόνι»

Αναβάλλεται η διοργάνωση της προγραμματισμένης έκθεσης.

Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και άλλων Σκαφών Παρελκόμενων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ), ενημερώθηκαν με γραπτή επιστολή για την αναβολή της έκθεσης «Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών».

Η προγραμματισμένη ημερομηνία διοργάνωσης ήταν στις 14 και θα διαρκούσε μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου, 2015.
Όμως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή “κατά τη επικοινωνία τους αυτή από ορισμένους από τους εκπροσώπους των εταιρειών κατασκευής και εμπορίας σκαφών αλλά και εμπορίας κινητήρων εκφράστηκε ο προβληματισμός τους αποτέλεσμα, όπως ανέφεραν, των πρόσφατων πολιτικών και δυσμενών οικονομικών εξελίξεων.

Ενόψει της νέας, πλέον, διαμορφωθείσας κατάστασης και ύστερα από συνεννόηση με την ΕΧΡΟ ΟΝΕ αποφασίστηκε από κοινού η αναβολή της διοργάνωσης”.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος θα υπάρξει αντίστοιχη σχετική ενημέρωση.