Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ε.Σ.Τ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν κατά την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού την 1η Φεβρουαρίου 2015 προέκυψε για την προσεχή διετία, που αρχίζει από 1/2/2015 έως 31/1/2017, νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Στελλιάτος Αντώνιος  Πρόεδρος
  2. Κυριακούλης Σταύρος Α΄Αντιπρόεδρος
  3. Ζαχαρίτσα Μαρία Β΄ Αντιπρόεδρος
  4. Βενετόπουλος Διογένης Γεν.Γραμματέας
  5. Κανάρης Θρασύβουλος Αναπλ.Γραμματέας
  6. Παπαδόπουλος Απόστολος Ταμίας
  7. Βερνίκος Γεώργιος Μέλος
  8. Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος Μέλος
  9. Μούτογλης Ευάγγελος  Μέλος