Μπαταρίες – Σύνδεση παράλληλη ή εν σειρά;

Μπαταρίες

Σύνδεση παράλληλη ή εν σειρά;

Του Ιάσονα Θαλασσινού

Πολλές φορές οι ανάγκες πάνω στο σκάφος μας επιβάλλουν να χρησιμοποιούμε περισσότερες από μία μπαταρίες στο ηλεκτρικό κύκλωμα, για να καλύπτουμε τις απαιτήσεις μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Πώς όμως γίνονται οι συνδέσεις και τι επιτυγχάνουμε με αυτές;

Όταν χρειάζεται να συνδέσουμε δύο ή περισσότερες μπαταρίες μαζί, έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η παράλληλη σύνδεση, δηλαδή όλοι οι θετικοί πόλοι μαζί και οι αρνητικοί μαζί (σχήμα 1, Α και Β) και η δεύτερη η σύνδεση εν σειρά, όπου συνδέουμε τον ένα αρνητικό πόλο της μιας με το θετικό της άλλης (σχήμα 2, Α και Β). Ας δούμε όμως τι επιτυγχάνουμε με κάθε μια από τις συνδέσεις αυτές.

Με την παράλληλη σύνδεση, εκείνο, που παρατηρούμε είναι ότι, η τάση (βολτάζ) παραμένει η ίδια με αυτήν της κάθε μπαταρίας, ενώ αντίθετα η χωρητικότητα πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τον αριθμό των συσσωρευτών. Για παράδειγμα, συνδέοντας παράλληλα δύο μπαταρίες 12 Volt χωρητικότητας 200 Αh (αμπερωρίων) η κάθε μια, επιτυγχάνουμε ένα σύστημα 12 Volt με ολική χωρητικότητα 400 Αh (σχήμα 1A). Αντίστοιχα, τρεις μπαταρίες των 12 Volt σε παράλληλη σύνδεση θα μας δώσουν 600 Ah (σχήμα 1Β).

Αν εξετάσουμε το παραπάνω παράδειγμα των δύο μπαταριών με σύνδεση εν
σειρά, θα δούμε ότι, η χωρητικότητα στο τελικό σύστημα παραμένει η ίδια με αυτή κάθε μεμονωμένης μπαταρίας. Η τάση όμως διπλασιάζεται, οπότε θα
έχουμε ένα σύστημα 24 με χωρητικότητα 200 Αh (σχήμα 2Α). Αντίστοιχα, τρεις μπαταρίες των 12 Volt με σύνδεση εν σειρά θα μας δώσουν 36 Volt (σχήμα 2Β).

Εκτός από τις παραπάνω συνδέσεις, υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, δηλαδή ένας συνδυασμός των δύο, σε μια μεικτή σύνδεση, όπως αυτή του σχήματος 3. Αν δηλαδή συνδέσουμε δύο ξεχωριστά συστήματα δύο μπαταριών 6 Volt μεταξύ τους εν σειρά (οπότε έχουμε δύο συστήματα 12 Volt και 200 Αh) και στη συνέχεια κάνουμε παράλληλη σύνδεση των δύο συστημάτων, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα 12 Volt με χωρητικότητα 400 Αh.

Εδώ uα πρέπει να σημειώσουμε ότι, σε ένα σύστημα μπαταριών με παράλληλη σύνδεση, ένα νεκρό στοιχείο μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά και στις άλλες. Η σύνδεση πολλών συσσωρευτών μεταξύ τους εξαρτάται βέβαια από την κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια, που προβλέπουμε να έχουμε στο σκάφος, ανάλογα με τις ηλεκτρικές συσκευές και τη χρήση.