Μουράβια – υπολογισμός σωστής ποσότητας

Η χειμερινή συντήρηση είναι ήδη σε εξέλιξη για πολλούς φίλους της θάλασσας, που διαθέτουν κάποιο σκάφος. Μια από τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης είναι οι μπογιές τα βερνίκια και η μουράβια, που θα φρεσκάρουν και θα συντηρήσουν το σκάφος στο θαλασσινό περιβάλλον του, με την αλμύρα, το θαλασσινό νερό με τους δικούς του «ενοίκους» κ.λπ.


Στην αναζήτησή μας και εμείς πέσαμε πάνω σε ένα βιβλιαράκι της Hempel, που πέρα από το γεγονός πως μας δίνει ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα προϊόντα, αναφέρει και τους τρόπους υπολογισμού των διαφόρων επιφανειών προς κάλυψη, πράγμα πολύ χρήσιμο για πολλούς.


Σας δίνουμε εδώ τα σχήματα και τον τρόπο μέτρησης, για να βγάλετε μόνοι σας την ποσότητα των χρωμάτων που χρειάζεστε. Προσοχή, όμως στον τελικό τύπο, που σας δίνει το σύνολο των λίτρων, που χρειάζεστε, σε σχέση με την συνολική επιφάνεια και το συνιστώμενο ποσοστό κάλυψης του χρώματος.


Για να είστε «μέσα» στους υπολογισμούς σας, βάλτε λίγο παραπάνω στις επιφάνειες, αλλά και επίσης αφαιρέστε κάτι από το ποσοστό κάλυψης. Φαντάζεστε να «μείνετε» στη μέση της δουλειάς για ένα λίτρο μουράβιας;