Μικρό μηχανοκίνητο σκάφος & ρεμετζάρισμαΜανούβρα πλαγιοδέτησης μηχανοκίνητου σκάφους για να πέσουμε δίπλα

Του Μάκη Ματιάτου

Η μανούβρα σε μικρά λιμάνια και μαρίνες ανάμεσα σε άλλα σκάφη είναι αναγκαίο κακό, που όμως μπορεί να ξεπεραστεί με προγραμματισμό των ενεργειών και τη βοήθεια του αέρα ή του ρεύματος πάντα ανάλογα με την περίπτωση. Η πλαγιοδέτηση του σκάφους στο μώλο είναι κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Η προσέγγιση του μηχανοκίνητου σκάφους στο μώλο προϋποθέτει μια διαδικασία «στρατηγικής» για να γίνει με ευκολία και ασφάλεια, όπως άλλωστε και η μανούβρα όταν παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας. Στην πλαγιοδέτηση, το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι πώς μας επηρεάζει ο αέρας ή το ρεύμα. Όπως είναι φυσικό, η προσέγγιση με κόντρα τον αέρα μας «φρενάρει», άρα μας βολεύει στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση έχουμε έτοιμους τους κάβους τα σκοινιά και τα μπαλόνια μας, καθώς και το γάντζο. Το ιδανικό είναι να πιάσουμε μώλο με την πρώτη, κάτι που όμως χρειάζεται αρκετή εμπειρία και εξάσκηση πριν το επιχειρήσουμε.

description

Για να γίνει πιο κατανοητό, ας παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα μια απλή διαδικασία. Αρχίζουμε την προσέγγιση όσο γίνεται πιο μακριά από το μώλο, υπό γωνία 30-40 μοιρών και με τη χαμηλότερη ταχύτητα που μας επιτρέπει να έχουμε τιμόνι (σχήμα 2, περίπτωση 1). Όταν είμαστε κοντά στο μώλο τιμονεύουμε δεξιά στην περίπτωση του παραδείγματός μας για να απομακρυνθεί η πλώρη μας και να πλησιάσει η πρύμη μας.

description

Ιδανικά το σκάφος μας θα «κάτσει» με την μπάντα στο μώλο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια ανάποδα για να το ακινητοποιήσουμε. Επίσης, μπορούμε να ακινητοποιήσουμε το σκάφος μας και να αναγκάσουμε την πρύμη μας να πλησιάσει στο μώλο, κάνοντας το τιμόνι δεξιά και μια γκαζιά ανάποδα.

description

Ας δούμε τώρα μια περίπτωση προσέγγισης με τον αέρα να φυσά από το μώλο. Είναι η διαδικασία που απαιτεί έξυπνες λύσεις με τη βοήθεια κάβων και σκοινιών γενικότερα. Οι τεχνικές αυτές μας βοηθούν πάντα στη μανούβρα, είτε λύνουμε για να φύγουμε, είτε πιάνουμε μώλο με τον αέρα από αυτόν. Ας δούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

description

Στο σχήμα 4 πλησιάζουμε την πλώρη μας και αν δεν υπάρχει κάποιος στο μώλο να μας βοηθήσει να πιάσουμε κάβο, πετάμε ένα σκοινί σαν λάσο πάνω στη δέστρα του μώλου και παίρνουμε την μία άκρη μπεντένι για να κρατηθούμε από αυτόν. Στη συνέχεια, από τη Θέση 1 του σχήματος 5 γυρίζουμε το τιμόνι αριστερά και δίνουμε μια γκαζιά για να «διπλώσουμε» το σκάφος προς το μώλο (θέση 2), μέχρι να φτάσουμε στο μώλο (θέση 3), όπου και δένουμε την πρύμη. Η διαδικασία πρέπει να γίνει με όσο μικρότερη ταχύτητα μας επιτρέπεται, για να αποφύγουμε κάποια ζημιά. Με δύο μηχανές, πλησιάζουμε αργά το μώλο, κάνοντας πρόσω-κράτει. Αφού δέσουμε μπεντένι την πλώρη μας κάνουμε αργά ανάποδα την εξωτερική μηχανή και κράτει την εσωτερική. Αργά-αργά η πρύμη μας θα γυρίσει προς το μώλο.

description

Σε πολλές περιπτώσεις που το σκάφος μας έχει υψηλά έξαλα και υπερκατασκευές ή η πλώρη είναι ψηλή και δεν διευκολύνει να δέσουμε, προτιμάμε την προσέγγιση με την πρύμη, όπως φαίνεται στο σχήμα 6. Σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε να έχουμε αρκετά μπαλόνια στην πρύμη μας, ειδικά αν υπάρχει πλατφόρμα μπάνιου. Η διαδικασία είναι βήμα προς βήμα η παρακάτω. Γυρίζουμε την πρύμη προς το μώλο (θέση 1) και κάνουμε ανάποδα. Όταν φτάσουμε κοντά, περίπου στα 1-2 μέτρα, ανάλογα με το σκάφος, περνάμε μπεντένι στη δέστρα του μώλου (θέση 2), γυρίζουμε το τιμόνι όλο δεξιά και κάνουμε πρόσω (θέση 3). Με τα μπαλόνια στη δεξιά μπάνια και με πρόσω όσα χρειάζεται για να γυρίσει το σκάφος φτάνουμε στη θέση 4, προσέχοντας πάντα τη γωνία του γοφού της πρύμης που θα ακουμπήσει στο μώλο. Καλό είναι να αβαράρουμε ή με το γάντζο ή καλύτερα με ένα μεγάλο μπαλόνι για να μη γίνει ζημιά. Όταν έρθουμε δίπλα, δένουμε κάβους.

description

Ο καιρός και τα ρεύματα δεν είναι πάντα βολικά στη μανούβρα πλαγιοδέτησης. Ειδικά μέσα στις μαρίνες, με σκάφη αραγμένα παντού και περιορισμένο χώρο, η προσοχή μας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ας παρακολουθήσουμε στο σχήμα 7 τις τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις προσέγγισης, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

description

Α. Προσέγγιση πάνω στον καιρό. Η τακτικά αυτή, όπως ήδη είπαμε, «φρενάρει» κάπως το σκάφος μας. Η αδράνεια θα μας φέρει με τη δεξιά μπάντα δίπλα στο μώλο.
Β. Σ? αυτή την περίπτωση, όπου θέλουμε να πέσουμε δίπλα με την αριστερή μπάντα, πρέπει να προσέξουμε την αδράνεια που πάνω στη στροφή θα μας απομακρύνει από το μώλο.
Γ. Είναι μια εύκολη περίπτωση, μιας και η πρύμη μας είναι γυρισμένη στον καιρό και η κίνησή μας είναι απόλυτα ελεγχόμενη.
Δ. Η περίπτωση αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, παρά το γεγονός πως ο αέρας θα μας φέρει στα θέση πλαγιοδέτησης. Και σ? αυτή την περίπτωση προσέχουμε την αδράνεια πάνω στη στροφή που θα μας απομακρύνει από το μώλο. Ακόμα προσέχουμε να ελέγχουμε την ταχύτητά μας γιατί μπορεί να «στουκάρουμε» στην άκρη του μώλου ή πάνω σε άλλο σκάφος. Για κάθε ενδεχόμενο, έχουμε ένα κάβο έτοιμο στην πρύμα για να πιάσουμε δέστρα σε περίπτωση ανάγκης.

Όλα στη ναυτοσύνη εξαρτώνται από τη λογική πρώτα και μετά από την εμπειρία. Το κάθε σκάφος συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ της μηχανοκίνησής του, τη γάστρα του αλλά και την επιφάνεια των εξάλων και υπερκατασκευών του. Ας μην ξεχνάμε πως το σκάφος αναψυχής είναι για αυτό που προορίζεται, την αναψυχή. Ας «παίξουμε» λοιπόν λίγο, κάνοντας μερικές δοκιμαστικές μανούβρες για να δούμε και να γνωρίσουμε καλύτερα το σκάφος μας, ειδικά αν είναι καινούργιο. Το τερπνό μετά του ωφελίμου λοιπόν είναι η σύσταση που μπορούμε να κάνουμε στους νεοφερμένους αλλά και στους ήδη «καπετάνιους» του μικρού σκάφους αναψυχής.