Μέτρηση της απόστασης με το…μάτι

Μέτρηση της απόστασης με το … μάτι

Ο κανόνας των 45ο είναι ο πιο γνωστός τρόπος μέτρησης της απόστασης ενός σημείου της στεριάς, π.χ. ενός κάβου, κατά την παραλλαγή, δηλαδή, όταν περνώντας το βλέπουμε στις 90ο από την πορεία μας. Καθώς πλησιάζουμε, κάνουμε διόπτευση και αρχίζουμε να μετράμε το δρομόμετρο για τη διανυθείσα απόσταση, όταν δούμε το σημείο στη στεριά στις 45ο . Για να μη χρησιμοποιούμε πυξίδα χειρός, βάζουμε ένα σημάδι στα ρέλια, ας πούμε μια ταινία, για να ορίσουμε μια νοητή γραμμή από τη θέση του τιμονιέρη, που σχηματίζει 45ο με το διαμήκη άξονα του σκάφους (σχήμα 1).Αν δούμε στο σχήμα 2 τη γεωμετρική έκφραση του κανόνα των 45ο, θα παρατηρήσουμε ότι πρόκειται για ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο, πράγμα, που σημαίνει ότι, η διανυθείσα απόσταση είναι ίση με την απόστασή μας από το σημείο της στεριάς κατά την παραλλαγή.