Μέτρηση απόστασης από τη στεριά

Μέτρηση απόστασης από τη στεριά

Ειδικά τη νύχτα, η εκτίμηση της απόστασής μας από τη στεριά μπορεί να είναι
λανθασμένη λόγω ορατότητας. Αν τύχει να παραπλέουμε απότομες ακτές, η
μέτρηση της απόστασής μας από τη στεριά μπορεί να γίνει με πολύ μικρή απόκλιση από την πραγματικότητα, αρκεί να μπορούμε να μετρήσουμε καλά με ένα χρονόμετρο.


Αν στρέψουμε τη μπουρού προς τη στεριά και σφυρίξουμε μία φορά, θα ακούσουμε σε λίγο διάστημα την ηχώ του σφυρίγματός μας. Μετρώντας το διάστημα μεταξύ του σφυρίγματος και της ηχούς, μπορούμε να υπολογίσουμε κατά μεγάλη προσέγγιση την απόστασή μας από την ακτή, αφού ξέρουμε την
ταχύτητα του ήχου. Αν πολλαπλασιάσουμε τα δευτερόλεπτα μεταξύ σφυρίγματος και ηχούς επί 0,09 Θα έχουμε την απόστασή μας σε ναυτικά μίλια. Δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε από την ακρίβεια της μέτρησης.