Καθαρισμός δεξαμενών καυσίμων & λαδιών

Λύσεις για αφαίρεση σωματιδίων, απορρόφηση νερού και προσρόφηση       προϊόντων οξείδωσης από τα λάδια και τα καύσιμα.

 Κατάλληλο για:

•    Καύσιμα diesel
•    Υδραυλικά έλαια

Νέα υπηρεσία από την ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ  είναι ο καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου με πολλαπλό φιλτράρισμα  του καυσίμου  ώστε  να παρακρατηθούν  τα αιωρούμενα σωματίδια, η λάσπη και το νερό της δεξαμενής, πριν περάσουν στο σύστημα του κινητήρα. Καθαρίζοντας τη δεξαμενή κάθε 2 – 3  χρόνια,  τη   συντηρείτε  και  αυξάνετε  το  χρόνο ζωής  της  και  επιπλέον  αφαιρείτε  τους συσσωρευμένους  ρύπους  από  το  κύκλωμα του  καυσίμου.   Ο καθαρισμός συνίσταται και  σε μεγάλα υδραυλικά συστήματα όπου δεν είναι συμφέρουσα η αλλαγή του λαδιού.

Internaftiki AEBE

Αλιπέδου 6,

Πειραιάς 185 31

Τηλ. 210 4126997, Φαξ 210 4127566

www.internaftiki.gr